โครงการสร้างฐานข้อมูลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ : ภาคกลาง

File type
application/pdf
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)
Citation
Rights
ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Other title(s)
Authors
ภรณ์รวี เจริญปุระ
Abstract
Table of contents
บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของพิพิธภัณฑ์ -- บทที่ 3 ปัญหาและอุปสรรค -- บทที่ 4 สรูปและข้อเสนอแนะ -- บรรณานุกรม
Description
Sponsorship
Subject(s)
พิพิธภัณฑ์ -- ไทย (ภาคกลาง) -- การจัดการ, การจัดการพิพิธภัณฑ์, พิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง, แหล่งเรียนรู้, พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยา -- ไทย -- กาญจนบุรี, พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยา -- ไทย -- ชลบุรี, พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยา -- ไทย -- ชัยนาท, พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยา -- ไทย -- นครปฐม, พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยา -- ไทย -- นนทบุรี, พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยา -- ไทย -- ปทุมธานี, พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยา -- ไทย -- ราชบุรี, พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยา -- ไทย -- ลพบุรี, พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยา -- ไทย -- สิงห์บุรี, พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยา -- ไทย -- สุพรรณบุรี, พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยา -- ไทย -- พระนครศรีอยุธยา, พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยา -- ไทย -- สมุทรสงคราม
Youtube