คลังข้อมูลดิจิทัลมิวเซียมสยาม เป็นที่รวบรวมองค์ความรู้ ด้วยสื่อที่หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้ การค้นคว้าฐานองค์ความรู้ที่อาจจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการสืบค้นในด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยา และศาสตร์ความรู้ในด้านอื่นๆ

Select a community to browse its collections.

Thumbnail
คู่มือ โปรแกรมการเรียนรู้ และใบความรู้
คู่มือ โปรแกรมการเรียนรู้ และใบความรู้

View
Thumbnail
สูจิบัตร แผ่นพับ และโปสเตอร์
สูจิบัตร แผ่นพับ และโปสเตอร์

View
Thumbnail
จุลสารและนิตยสาร
จุลสารและนิตยสาร

View
Thumbnail
บทความและงานวิจัย
บทความและงานวิจัย

View
Thumbnail
วีดิทัศน์และแฟ้มเสียง
วีดิทัศน์และแฟ้มเสียง

View
Thumbnail
หนังสือเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
หนังสือเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์

View
Thumbnail
Revolutionary Chinese paper cuts from th...
Revolutionary Chinese paper cuts from the Newark Museum

Han, Huirong

2015

หนังสือทั่วไป | application/pdf

เป็นเรื่องของการตัดกระดาษในประเทศจีน โดยการตัดกระดาษที่นำเสนอผ่านทางวัฒนธรรมของจีน ซึ่งพิพิธภัณฑ์นิวอาร์คได้เก็บรวบรวมกระดาษตัดของจีนไว้กว่า 3,000 ชิ้น เพื่อให้ความรู้และเป็นแนวทางในการศึกษาด้านศิลปะให้แก่บุคคลที่สนใจต่อไป

View
Thumbnail
From Landscapes of the Mind into New Dir...
From Landscapes of the Mind into New Directions Works from the Collections of the Ateneum Art Museum III 1894-1986

Ateneumin Taldemuseo, Konstmuseet Ateneum, Ateneum Art Museum

2019-02-08

หนังสือทั่วไป | application/pdf

This book presents works by Finnish artists from the collections of the Ateneum Art Museum, moving from the internalised Symbolism to a world of the modern man. Portraits turn their gaze both inward and outward. Stories of the countryside and cities ...

View
Thumbnail
From Folk Life and Myths to a Modern Wor...
From Folk Life and Myths to a Modern World Works from the Collections of the Ateneum Art Museum II 1870-1909

Ateneumin Taldemuseo, Konstmuseet Ateneum, Ateneum Art Museum

2019-02-08

หนังสือทั่วไป | application/pdf

This book presents works by Finnish artists from the collections of the Ateneum Art Museum, introducing Finnish art from the turn of the 20th century. Artists were either aspiring to the sophisticated or bohemian life of the French, or presenting the...

View
Thumbnail
From Slient Portraits to the Forces of N...
From Slient Portraits to the Forces of Nature Works from the Collections of the Ateneum Art Museum I

Ateneumin Taldemuseo, Konstmuseet Ateneum, Ateneum Art Museum

2019-02-08

หนังสือทั่วไป | application/pdf

This book presents works by Finnish artists from the collections of the Ateneum Art Museum, illustrating the beginnings of our art scene, in the spirit of sophisticated Rococo and Romanticism. Artists went abroad for further studies, to Sweden, Italy...

View
Thumbnail
The Mysteries of Borobudur
The Mysteries of Borobudur

John Miksic

2019-02-08

หนังสือทั่วไป | application/pdf

Borobudur – The largest Buddihist monument in the world – occupies a unique position in the architecheral record of Indonesia’s Hindu – Buddihist past. This book provide a comprehensive guide to the history and architecture of the monument in world.

View