คลังข้อมูลดิจิทัลมิวเซียมสยาม เป็นที่รวบรวมองค์ความรู้ ด้วยสื่อที่หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้ การค้นคว้าฐานองค์ความรู้ที่อาจจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการสืบค้นในด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยา และศาสตร์ความรู้ในด้านอื่นๆ

Select a community to browse its collections.

Thumbnail
คู่มือ โปรแกรมการเรียนรู้ และใบความรู้
คู่มือ โปรแกรมการเรียนรู้ และใบความรู้

View
Thumbnail
สูจิบัตร แผ่นพับ และโปสเตอร์
สูจิบัตร แผ่นพับ และโปสเตอร์

View
Thumbnail
จุลสารและนิตยสาร
จุลสารและนิตยสาร

View
Thumbnail
บทความและงานวิจัย
บทความและงานวิจัย

View
Thumbnail
วีดิทัศน์และแฟ้มเสียง
วีดิทัศน์และแฟ้มเสียง

View
Thumbnail
หนังสือเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
หนังสือเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์

View
Thumbnail
Timeless Top 10 Travel Guides : PRAGUE
Timeless Top 10 Travel Guides : PRAGUE

Downey, Tess

2018-07-05

หนังสือทั่วไป | application/pdf

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงกรุงปราก เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก หรือที่รู้จักกันในชื่อ "เมืองแห่งทองคำร้อยแห่ง" ที่เต็มไปด้วยสถานที่สำคัญโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรม รวมถึงประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังเป็นเมืองที่เข้าถึงได้ง่ายมีสถานที่สำคัญมากมายที่...

View
Thumbnail
Museum, Immigrants, And Social Justice
Museum, Immigrants, And Social Justice

Labadi, Sophia

2018-07-05

หนังสือทั่วไป | application/pdf

This interdisciplinary book argues that museums can offer a powerful, and often overlooked, arena for both exploring and acting upon the interrelated issues of immigration and social justice. Based on three in-depth European case studies, spanning Fr...

View
Thumbnail
Creativity and Learning in Later Life
Creativity and Learning in Later Life

Sabeti, Shari

2018-07-05

หนังสือทั่วไป | application/pdf

Creativity and Learning in Later Life examines how processes such as ‘creativity’ and ‘inspiration’ are experienced by writers who engage with the visual arts, and questions how age is perceived in relation to these processes. The author’s careful an...

View
Thumbnail
The Anthropology of Corporate Social Res...
The Anthropology of Corporate Social Responsibility

Dolan, Catherine

2018-07-05

หนังสือทั่วไป | application/pdf

The Anthropology of Corporate Social Responsibility explores the meanings, practices, and impact of corporate social and environmental responsibility across a range of transnational corporations and geographical locations (Bangladesh, Cameroon, Chile...

View
Thumbnail
Museum Learning
Museum Learning

Hohenstein, Jill

2018-07-05

หนังสือทั่วไป | application/pdf

Museum Learning attempts to make sense of multiple learning theories whilst focusing on a set of core learning topics in museums. Importantly, learning is considered not just as a cognitive characteristic, as some perspectives propose, but also as af...

View