คลังข้อมูลดิจิทัลมิวเซียมสยาม เป็นที่รวบรวมองค์ความรู้ ด้วยสื่อที่หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้ การค้นคว้าฐานองค์ความรู้ที่อาจจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการสืบค้นในด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยา และศาสตร์ความรู้ในด้านอื่นๆ

Select a community to browse its collections.

Thumbnail
คู่มือ โปรแกรมการเรียนรู้ และใบความรู้
คู่มือ โปรแกรมการเรียนรู้ และใบความรู้

View
Thumbnail
สูจิบัตร แผ่นพับ และโปสเตอร์
สูจิบัตร แผ่นพับ และโปสเตอร์

View
Thumbnail
จุลสารและนิตยสาร
จุลสารและนิตยสาร

View
Thumbnail
บทความและงานวิจัย
บทความและงานวิจัย

View
Thumbnail
วีดิทัศน์และแฟ้มเสียง
วีดิทัศน์และแฟ้มเสียง

View
Thumbnail
หนังสือเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
หนังสือเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์

View
Thumbnail
Splendors of the National Palace Museum
Splendors of the National Palace Museum

Fung Ming-chu

2014

หนังสือทั่วไป | application/pdf

The National Palace Museum's rich treasures originate from the imperial Qing court a long tradition of dynastic China's royal collections. Facing the threat of war after the 918 Incident (1931), a best selection was ready to leave the Forbidden City ...

View
Thumbnail
Splendors of the Southern Branch of the ...
Splendors of the Southern Branch of the National Palace Museum.

Fung Ming-chu

2016

หนังสือทั่วไป | application/pdf

The long-expected Southern Branch of the National Palace Museum: Asian Art and Culture Museum finally launches a soft opening on December 28, 2015, fulfilling the promise that the government had made to the public, in particular to the people in sout...

View
Thumbnail
The Magic of Kneaded Clay :Ceramic Colle...
The Magic of Kneaded Clay :Ceramic Collection of the National Palace Museum

Yu Pei-Chin

2018

หนังสือทั่วไป | application/pdf

The Magic of Kneaded Clay means a magnificent process in which raw materials are turned into perdurable vessels. However, the success of this process is conditioned by various factors. As described in a letter written by Père François Xavier d'Entrec...

View
Thumbnail
Medieval Islamic Civilization
Medieval Islamic Civilization

Josef W. Meri.

2016

หนังสือวิชาการ | application/pdf

This reference work provides an exhaustive and vivid portrait of Islamic civilization and brings together in one authoritative text all aspects of Islamic civilization during the Middle Ages. Accessible to scholars, students and non- specialists, thi...

View
Thumbnail
Digital Memory Studies : Media Pasts in ...
Digital Memory Studies : Media Pasts in Transition.

Andrew Hoskins.

2018

หนังสือวิชาการ | application/pdf

Digital media, networks and archives reimagine and revitalize individual, social and cultural memory but they also ensnare it, bringing it under new forms of control. Understanding these paradoxical conditions of remembering and forgetting through to...

View