Recent Submissions

Thumbnail
สูจิบัตร นิทรรศการ สืบจากส้วม
สูจิบัตร นิทรรศการ สืบจากส้วม

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

2010-11

สูจิบัตร | application/pdf

View
Thumbnail
สูจิบัตร นิทรรศการเคลื่อนที่ ผู้แทนเมือง...
สูจิบัตร นิทรรศการเคลื่อนที่ ผู้แทนเมืองไทย

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

2005-10

สูจิบัตร | application/pdf

View
Thumbnail
สูจิบัตร นิทรรศการชั่วคราว กวัก ด้าย กี่...
สูจิบัตร นิทรรศการชั่วคราว กวัก ด้าย กี่ เรื่องราว ใน ผืนผ้า

สูจิบัตร

นิทรรศการ "กวัก ด้าย กี่ เรื่องราว ไน ผืนผ้า" เป็นนิทรรรศการความร่วมมือระหว่างมิวเซียมสยามและเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ผ้าทั้ง 18 แห่งทั่วประเทศ เพื่อนำเสนอองค์ความรู้และภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์สิ่งทอของไทยที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นจนได้รับการยอมรับจากนานาชาติ

View
Thumbnail
สูจิบัตร Muse Trip ตามรอยตำนานยักษ์วัดแจ...
สูจิบัตร Muse Trip ตามรอยตำนานยักษ์วัดแจ้งและยักษ์วัดโพธิ์

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

2014-12

สูจิบัตร | application/pdf

View
Thumbnail
สูจิบัตร มิวเซียนสยามมินิ คำไทย ใครทำ: ห...
สูจิบัตร มิวเซียนสยามมินิ คำไทย ใครทำ: หลากหลาย คือ ไทยแท้

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

2015-09

สูจิบัตร | application/pdf

View
Thumbnail
สูจิบัตร นิทรรศการ ปรากฏการณ์อินเทรนด์ไม...
สูจิบัตร นิทรรศการ ปรากฏการณ์อินเทรนด์ไม่เว้นวรรค

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

2011

สูจิบัตร | application/pdf

View
Thumbnail
สูจิบัตร หลงรัก นิทรรศการประสานอาเซียน
สูจิบัตร หลงรัก นิทรรศการประสานอาเซียน

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

สูจิบัตร | application/pdf

View
Thumbnail
สูจิบัตร นิทรรศการ ท่าเตียน กรุงเทพฯ บทท...
สูจิบัตร นิทรรศการ ท่าเตียน กรุงเทพฯ บทที่ 1

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

สูจิบัตร | application/pdf

นิทรรศการความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์และชุมชนท่าเตียน (ชุมชนที่มีมิวเซียมสยามเป็นส่วนหนึ่ง) โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทั้งวัตถุจัดแสดงและการถ่ายทอดเรื่องราวที่สะท้อนทั้งความต่อเนื่องและความเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่มีพัฒนาการมาอย่างยาวนานกว่า 5 ศตวร...

View
Thumbnail
สูจิบัตร นิทรรศการ ค้าของป่า
สูจิบัตร นิทรรศการ ค้าของป่า

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

สูจิบัตร | application/pdf

ถอดรหัสอยุธยาโมเดล ต้นแบบธุรกิจสร้างกำไรจากความยิ่งใหญ๋ของธรรมชาติ Tiger's Tears & The Jungle Business: Siamnese "free" trade from nature

View
Thumbnail
สูจิบัตร นิทรรศการ ไฉไลไปไหน? ทุกความสวย...
สูจิบัตร นิทรรศการ ไฉไลไปไหน? ทุกความสวยมีที่มา ทุกความงานมีที่ไป

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

สูจิบัตร | application/pdf

View
Thumbnail
สูจิบัตรนิทรรรศการ เรื่องหนักหัว : นิทรร...
สูจิบัตรนิทรรรศการ เรื่องหนักหัว : นิทรรศการเบาเบา กับนานาประดิษฐกรรมสวมกบาล

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการ

2012

สูจิบัตร | application/pdf

สูจิบัตร นิทรรรศการ เรื่อง หนักหัว : นิทรรศการเบาเบา กับนานาประดิษฐกรรมสวมกบาล

View
Thumbnail
สูจิบัตร นิทรรศการ เรื่อง มองใหม่ด้ายไหม...
สูจิบัตร นิทรรศการ เรื่อง มองใหม่ด้ายไหม

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายมิวเซียมสยาม

2014

สูจิบัตร | application/pdf

View
Thumbnail
สูจิบัตร นิเวศวัฒนธรรมไตรภาค
สูจิบัตร นิเวศวัฒนธรรมไตรภาค

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายมิวเซียมสยาม

2005

สูจิบัตร | application/pdf

View
Thumbnail
สูจิบัตร เครื่องปั้นดินเผาจีนสมัยราชวงศ์...
สูจิบัตร เครื่องปั้นดินเผาจีนสมัยราชวงศ์ชิงในสยามเมื่อครั้นสำเภากางใบ

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายมิวเซียมสยาม

2016

สูจิบัตร | application/pdf

View
Thumbnail
สูจิบัตร มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นลพบุรี
สูจิบัตร มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นลพบุรี

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการ

2009

สูจิบัตร | application/pdf

View
Thumbnail
สูจิบัตร นิทรรศการ : Know-How! ชาวนา นัก...
สูจิบัตร นิทรรศการ : Know-How! ชาวนา นักค้นคว้าแห่งท้องทุ่ง

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายมิวเซียมสยาม

2011

สูจิบัตร | application/pdf

นิทรรศการ Know-How ชาวนา : นักค้นคว้าแห่งท้องทุ่ง เป็นนิทรรศการมีชีวิต (Live Exhibition) ที่เน้นให้ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงทุกขั้นตอนของการเป็นชาวนาตลอดระยะเวลา 5 เดือนเต็ม ตั้งแต่การเพาะต้นกล้า ดำนา เกี่ยวข้าว และสีข้าวเป็นข้...

View
Thumbnail
สูจิบัตร มิวเซียมติดล้อ ตอน ฮู้จักเพื่อน...
สูจิบัตร มิวเซียมติดล้อ ตอน ฮู้จักเพื่อนไทย เข้าใจตัวตนคนอีสาน

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายมิวเซียมสยาม

2016

สูจิบัตร | application/pdf

View
Thumbnail
สูจิบัตร จากสยามสู่ยุโรป บนเส้นทางซ่อนวา...
สูจิบัตร จากสยามสู่ยุโรป บนเส้นทางซ่อนวาระ

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายมิวเซียมสยาม

2016

สูจิบัตร | application/pdf

View
Thumbnail
สูจิบัตร Night At The Museum II: โปรตุเก...
สูจิบัตร Night At The Museum II: โปรตุเกสสุดขอบโลก (Portuguese at World End)

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการ

2012

สูจิบัตร | application/pdf

View
Thumbnail
สูจิบัตร พิพิธพาเพลิน มหาวิทยาลัยวัดโพธิ...
สูจิบัตร พิพิธพาเพลิน มหาวิทยาลัยวัดโพธิ์

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายมิวเซียมสยาม

2016

สูจิบัตร | application/pdf

View