สูจิบัตร

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 25
Thumbnail Image
Item

สูจิบัตร นิทรรศการ สืบจากส้วม

2010-11 , สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

Thumbnail Image
Item

สูจิบัตร Muse Trip ตามรอยตำนานยักษ์วัดแจ้งและยักษ์วัดโพธิ์

2014-12 , สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

Thumbnail Image
Item

สูจิบัตร นิทรรศการเคลื่อนที่ ผู้แทนเมืองไทย

2005-10 , สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

Thumbnail Image
Item

สูจิบัตร มิวเซียนสยามมินิ คำไทย ใครทำ: หลากหลาย คือ ไทยแท้

2015-09 , สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

Thumbnail Image
Item

สูจิบัตร นิทรรศการชั่วคราว กวัก ด้าย กี่ เรื่องราว ใน ผืนผ้า

นิทรรศการ "กวัก ด้าย กี่ เรื่องราว ไน ผืนผ้า" เป็นนิทรรรศการความร่วมมือระหว่างมิวเซียมสยามและเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ผ้าทั้ง 18 แห่งทั่วประเทศ เพื่อนำเสนอองค์ความรู้และภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์สิ่งทอของไทยที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นจนได้รับการยอมรับจากนานาชาติ

Thumbnail Image
Item

สูจิบัตร นิทรรศการ ปรากฏการณ์อินเทรนด์ไม่เว้นวรรค

2011 , สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)