สูจิบัตร นิทรรศการชั่วคราว กวัก ด้าย กี่ เรื่องราว ใน ผืนผ้า

File type
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Citation
Rights
ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Other title(s)
The stories of Thai textiles
Authors
Abstract
นิทรรศการ "กวัก ด้าย กี่ เรื่องราว ไน ผืนผ้า" เป็นนิทรรรศการความร่วมมือระหว่างมิวเซียมสยามและเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ผ้าทั้ง 18 แห่งทั่วประเทศ เพื่อนำเสนอองค์ความรู้และภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์สิ่งทอของไทยที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นจนได้รับการยอมรับจากนานาชาติ
The Stories of Thai Textiles was the outcome of a close collaboration between NDMI and its network of eighteen textile museums nationwide. The objective of this exhibition was to display the body of practical knowledge and cultural wisdom used in creating Thai textiles, which are recognized and admired globally.
Table of contents
Description
นิทรรศการ "กวัก ด้าย กี่ เรื่องราว ไน ผืนผ้า" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม - 11 ตุลาคม พ.ศ. 2552
Sponsorship
Youtube