สูจิบัตร มิวเซียมเฟสติวัล 2010

File type
application/pdf
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Citation
Rights
Other title(s)
Authors
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายมิวเซียมสยาม
Abstract
Table of contents
หน้า 3 คำนำ -- หน้า 4 ความหมายของคำว่าพิพิธภัณฑ์และพิพิธภัณฑสถาน -- หน้า 6 คำนิยาม พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น -- หน้า 8 คำจำกัดความพิพิธภัณฑ์โดยสภาการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ -- หน้า 10 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ -- หน้า 12 เกี่ยวกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ -- หน้า 18 นิทรรศการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ (ผังงาน) -- หน้า 20 รายชื่อเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ (64 แห่ง) -- หน้า 22 เนื้อหาเกี่ยวกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ -- หน้า 90 รายชื่อพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ในภาคเหนือตอนบน -- หน้า 101 กำหนดการพิธีเปิดมหกรรมพิพิธภัณฑ์ภาคเหนือ (ตอนบน) -- หน้า 102 กำหนดการสัมมนาวิชาการงาน Museum Festival 2010 -- หน้า 103 กำหนดการแสดง Museum Festival 2010 -- หน้า 105 แนะนำคณะนักแสดงและรายละเอียดการแสดง -- หน้า 112 ขอขอบพระคุณ
Description
มิวเซียมเฟสติวัล 2010 จัดเมื่อวันที่ 15-19 กันยายน พ.ศ. 2553 เวลา 10.00-17.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Sponsorship
Youtube