โครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้เยี่ยมชมเพื่อหาแนวทางในการสร้างสรรค์และปรับปรุงมิวเซียมสยาม ในวาระครบรอบ 2 ปี

File type
application/pdf
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)
Citation
Rights
ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Other title(s)
Authors
จุลนี เทียนไทย และทีมงานวิจัย
Abstract
Table of contents
ผลการวิจัยส่วนที่ 1 รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชาวไทยระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน พ.ศ.2553 แบบสำรวจที่ 1--ผลการวิจัยส่วนที่ 2 รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชาวต่างชาติระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน พ.ศ.2553 แบบสำรวจที่ 1--ผลการวิจัยส่วนที่ 3 รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชาวต่างชาติเดือนมิถุนายน พ.ศ.2553 แบบสำรวจที่ 2--ผลการวิจัยส่วนที่ 4 รายงานผลการวิจัยของการสนทนากลุ่มที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเจ้าหน้าที่มิวเซียมสยามเพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์--ผลการวิจัยส่วนที่ 5 เรื่องความพึงพอใจและการปรับปรุงคุณภาพระบบการให้บริการของห้องสมุดมิวเซียมสยาม (Museum Siam Library Research) -- ผลการวิจัยส่วนที่ 6 รายงานผลงานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจและการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการแก่สมาชิกมิวเซียมสยาม (Museum Siam Membership Research)--ภาคผนวก
Description
Sponsorship
Youtube