สูจิบัตร นิทรรศการ : Know-How! ชาวนา นักค้นคว้าแห่งท้องทุ่ง

File type
application/pdf
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Citation
Rights
Other title(s)
Farmer: Rice Guru or Scientist?
Authors
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายมิวเซียมสยาม
Abstract
นิทรรศการ Know-How ชาวนา : นักค้นคว้าแห่งท้องทุ่ง เป็นนิทรรศการมีชีวิต (Live Exhibition) ที่เน้นให้ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงทุกขั้นตอนของการเป็นชาวนาตลอดระยะเวลา 5 เดือนเต็ม ตั้งแต่การเพาะต้นกล้า ดำนา เกี่ยวข้าว และสีข้าวเป็นข้าวสาร นำกลับไปหุงกินที่บ้าน
Farmer: Rice Guru or Scientist? was a live exhibition focusing on a participatory learning approach by which visitors could experience five months in the life of rice farmer cultivating rice seedlings, transplanting rice seedlings, harvesting, and milling. At the end of the program, visitors could bring the rice that they milled home with them.
Table of contents
Description
นิทรรศการ Know-How! ชาวนา : นักค้นคว้าแห่งท้องทุ่ง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม - 25 กันยายน พ.ศ. 2554
Sponsorship
Youtube