Recent Submissions

Thumbnail
แผ่นพับ สื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์ Educat...
แผ่นพับ สื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์ Educational Materials

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

แผ่นพับ | application/pdf

View
Thumbnail
แผ่นพับ วันพิพิธภัณฑ์สากล พิพิธภัณฑ์กับภ...
แผ่นพับ วันพิพิธภัณฑ์สากล พิพิธภัณฑ์กับภูมิทัศน์วัฒนธรรม

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

2016-05

แผ่นพับ | application/pdf

View
Thumbnail
แผ่นพับ กิจกรรม ล่องเรือเที่ยวเชิงเกษตรเ...
แผ่นพับ กิจกรรม ล่องเรือเที่ยวเชิงเกษตรเลียบคลองมหาสวัสดิ์ @นครปฐม

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

2013-03

แผ่นพับ | application/pdf

View
Thumbnail
แผ่นพับ พิพิธพาเพลิน ตอน ล่องเรือ เลาะคล...
แผ่นพับ พิพิธพาเพลิน ตอน ล่องเรือ เลาะคลอง ท่องชุมชน

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

2009-11

แผ่นพับ | application/pdf

View
Thumbnail
แผ่นพับ ทำไมมิวเซียมต้องสร้างสรรค์
แผ่นพับ ทำไมมิวเซียมต้องสร้างสรรค์

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

แผ่นพับ | application/pdf

View
Thumbnail
แผ่นพับ กิจกรรม Workshop สลักใจใสสบู่ เล...
แผ่นพับ กิจกรรม Workshop สลักใจใสสบู่ เลิฟยูมัม

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

2011-08

สูจิบัตร | application/pdf

View
Thumbnail
แผ่นพับ กิจกรรม Workshop : ขนมไทยเครื่อง...
แผ่นพับ กิจกรรม Workshop : ขนมไทยเครื่องทรงราชา นามว่า จ่ามงกุฏ

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

2013-05

สูจิบัตร | application/pdf

View
Thumbnail
แผ่นพับ กิจกรรม Workshop : ไข่เค็มดินสอพ...
แผ่นพับ กิจกรรม Workshop : ไข่เค็มดินสอพอง

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

แผ่นพับ | application/pdf

View
Thumbnail
แผ่นพับ Muse Trip ตอน บันทึกลับเขายี่สาร...
แผ่นพับ Muse Trip ตอน บันทึกลับเขายี่สาร ชุมชนโบราณแห่งกรุงศรี

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

2014-04

แผ่นพับ | application/pdf

View
Thumbnail
แผ่นพับ Muse Trip ตอน กิน ดม ทา รักษาด้ว...
แผ่นพับ Muse Trip ตอน กิน ดม ทา รักษาด้วยภูมิปัญญาไทย

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

2014-06

แผ่นพับ | application/pdf

View
Thumbnail
แผ่นพับ กิจกรรม DIY : สมุดโน้ตทำมือ & สม...
แผ่นพับ กิจกรรม DIY : สมุดโน้ตทำมือ & สมุดฉีก

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

2011-09

แผ่นพับ | application/pdf

View
Thumbnail
แผ่นพับ กิจกรรม DIY : มหัศจรรย์ถุงผ้า ลด...
แผ่นพับ กิจกรรม DIY : มหัศจรรย์ถุงผ้า ลดโลกร้อน

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

2011-06

แผ่นพับ | application/pdf

View
Thumbnail
แผ่นพับ กิจกรรม DIY : Scrapbook ล็อกความ...
แผ่นพับ กิจกรรม DIY : Scrapbook ล็อกความทรงจำใส่สมุดกับมิวเซียมสยาม

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

2010-11

แผ่นพับ | application/pdf

View
Thumbnail
แผ่นพับ กิจกรรม DIY : DIY ของใช้ด้วยเทคน...
แผ่นพับ กิจกรรม DIY : DIY ของใช้ด้วยเทคนิค Applique

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

2013-06

แผ่นพับ | application/pdf

View
Thumbnail
แผ่นพับ มิวเซียมสยาม
แผ่นพับ มิวเซียมสยาม

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

แผ่นพับ | application/pdf

ปกหน้า ข้อมูลการเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์แห่งแรก: มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ รู้จักเรา เนื้อหาในห้องแสดงนิทรรศการถาวร "เรียงความประเทศไทย" ปกหลัง

View
Thumbnail
แผ่นพับ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งช...
แผ่นพับ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

แผ่นพับ | application/pdf

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(สพร.) พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ วัตถุประสงค์ของสพร. เป้าหมาย คณะกรรมการ

View
Thumbnail
แผ่นพับ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งช...
แผ่นพับ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

แผ่นพับ | application/pdf

View
Thumbnail
แผ่นพับ Night At The Museum I: หิมพานต์ ...
แผ่นพับ Night At The Museum I: หิมพานต์ (Himmapan)

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการ

2010

แผ่นพับ | application/pdf

View
Thumbnail
แผนที่ท่องเที่ยวชุมชนท่าเตียน
แผนที่ท่องเที่ยวชุมชนท่าเตียน

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายมิวเซียมสยาม

2016

application/pdf

View
Thumbnail
แผ่นพับ นิทรรศการชั่วคราว เรื่อง อำลา ปร...
แผ่นพับ นิทรรศการชั่วคราว เรื่อง อำลา ปริศนาแห่งลูกปัด

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายมิวเซียมสยาม

2009

application/pdf

View