แผ่นพับ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 41
Thumbnail Image
Item

แผ่นพับ สื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์ Educational Materials

, สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

Thumbnail Image
Item

แผ่นพับ พิพิธพาเพลิน ตอน ล่องเรือ เลาะคลอง ท่องชุมชน

2009-11 , สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

Thumbnail Image
Item

แผ่นพับ วันพิพิธภัณฑ์สากล พิพิธภัณฑ์กับภูมิทัศน์วัฒนธรรม

2016-05 , สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

Thumbnail Image
Item

แผ่นพับ ทำไมมิวเซียมต้องสร้างสรรค์

, สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

Thumbnail Image
Item

แผ่นพับ กิจกรรม ล่องเรือเที่ยวเชิงเกษตรเลียบคลองมหาสวัสดิ์ @นครปฐม

2013-03 , สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

Thumbnail Image
Item

แผ่นพับ กิจกรรม Workshop สลักใจใสสบู่ เลิฟยูมัม

2011-08 , สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)