Recent Submissions

Thumbnail
Our land our people the story of Taiwan
Our land our people the story of Taiwan

2019-02-07

หนังสือทั่วไป | application/pdf

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวันได้ออกแบบอาคาร สถานที่เพื่อรองรับผู้ที่มาเข้าชมนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์จัดขึ้น โดยภายในนิทรรศการได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่อง วิวัฒนาการของคน ประเทศไต้หวันในยุคแรก ความแตกแต่งและความหลากหลายของวัฒนธรรมในประเทศไต้หวัน การอพยพของชาวจี...

View
Thumbnail
Medieval Islamic Civilization
Medieval Islamic Civilization

Josef W. Meri.

2016

หนังสือวิชาการ | application/pdf

This reference work provides an exhaustive and vivid portrait of Islamic civilization and brings together in one authoritative text all aspects of Islamic civilization during the Middle Ages. Accessible to scholars, students and non- specialists, thi...

View
Thumbnail
Digital Memory Studies : Media Pasts in ...
Digital Memory Studies : Media Pasts in Transition.

Andrew Hoskins.

2018

หนังสือวิชาการ | application/pdf

Digital media, networks and archives reimagine and revitalize individual, social and cultural memory but they also ensnare it, bringing it under new forms of control. Understanding these paradoxical conditions of remembering and forgetting through to...

View
Thumbnail
Gender and Heritage :Performance, Place ...
Gender and Heritage :Performance, Place and Politics.

Wera Grahn and Ross J. Wilson

2018

หนังสือวิชาการ | application/pdf

Gender and Heritage brings together a group of international scholars to examine the performance, place and politics of gender within heritage. Through a series of case studies, models and assessments, the significance of understanding and working wi...

View
Thumbnail
Teaching history with museums strategies...
Teaching history with museums strategies for K-12 social studies

Alan S. Marcus, Jeremy D. Stoddard and Walter W. Woodward.

2017

หนังสือวิชาการ | application/pdf

Teaching History with Museums, Second Edition provides an introduction and overview of the rich pedagogical power of museums and historic sites. With a collection of practical strategies and case studies, the authors provide educators with the tools ...

View
Thumbnail
Creativity and Learning in Later Life
Creativity and Learning in Later Life

Sabeti, Shari

2018-07-05

หนังสือทั่วไป | application/pdf

Creativity and Learning in Later Life examines how processes such as ‘creativity’ and ‘inspiration’ are experienced by writers who engage with the visual arts, and questions how age is perceived in relation to these processes. The author’s careful an...

View
Thumbnail
Museum Learning
Museum Learning

Hohenstein, Jill

2018-07-05

หนังสือทั่วไป | application/pdf

Museum Learning attempts to make sense of multiple learning theories whilst focusing on a set of core learning topics in museums. Importantly, learning is considered not just as a cognitive characteristic, as some perspectives propose, but also as af...

View
Thumbnail
Teaching history with museums : strategi...
Teaching history with museums : strategies for K-12 social studies

Marcus, Alan S.

2018-07-05

หนังสือทั่วไป

"Teaching History with Museums" provides an introduction and overview of the rich pedagogical power of museums. In this comprehensive textbook, the authors show how museums offer a sophisticated understanding of the past and develop habits of mind in...

View
Thumbnail
Museums, power, knowledge : selected ess...
Museums, power, knowledge : selected essays

Bennett, Tony

2018-07-04

หนังสือทั่วไป | application/pdf

หนังสือเล่มนี้รวบรวมผลงานวิจัยใหม่ ๆ ด้านพิพิธภัณฑ์ศึกษาที่สำคัญของ Tony Bennett ในบริบทต่าง ๆ ประกอบไปด้วยเรื่องพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยา พิพิธภัณฑ์ศิลปะ พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติของพิพ...

View
Thumbnail
Engagement and access : innovative appro...
Engagement and access : innovative approaches for museums

Decker, Juilee

2018-07-04

หนังสือทั่วไป | application/pdf

หนังสือเล่มนี้อธิบายถึงวิธีการที่พิพิธภัณฑ์สร้างการสื่อสารแบบสองทางและการมีส่วนร่วมด้วยการใช้การจัดการชุมชน, โซเชียล มีเดีย, การทำงานร่วมกัน, และการเรียนรู้จากการสอบถาม วิธีการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าพิพิธภัณฑ์ทำหน้าที่เป็นสถานที่ชุมนุมที่มีชีวิตชีวา เ...

View
Thumbnail
The disobedient museum : writing at the ...
The disobedient museum : writing at the edge

Message, Kylie

2018-07-05

หนังสือทั่วไป | application/pdf

The Disobedient Museum: Writing at the Edge aims to motivate disciplinary thinking to reimagine writing about museums as an activity where resistant forms of thinking, seeing, feeling, and acting can be produced, and to theorize this process as a for...

View
Thumbnail
The Manual of Museum Learning
The Manual of Museum Learning

LORD, BARRY.

2016-11-24

หนังสือทั่วไป | application/pdf

เป็นคู่มือการศึกษาพิพิธภัณฑ์ Museum Learning ที่แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 Why เป็นการวางแผนพื้นฐานด้านการวางกลยุทธ์ขั้นพื้นฐาน สำหรับ Museum Learning มีทั้งการเรียนรู้ที่ไม่เป็นทางการ กระบวนการตีความการเรียนรู้ ส่วนที่ 2 What กรอบของ Museum Learnin...

View
Thumbnail
History of Seoul
History of Seoul

Seoul Museum of history

2016-11-22

หนังสือทั่วไป | application/pdf

เป็นหนังสือเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์กรุงโซล สถานที่และความทรงจำด้านประวัติศาสตร์ของกรุงโซลประเทศเกาหลี รวบรวมสถานที่ในประวัติศาสตร์ของกรุงโซล โดยแบ่งตามยุคสมัย เช่น สมัยโชซอน ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพระราชา สมัยจักรวรรดิ แดฮัน สมัยที่โซลอยู่ภาย...

View
Thumbnail
Metadata standards and Web services in l...
Metadata standards and Web services in libraries, archives, and museums : an active learning resource

Mitchell, Erik T.

2015

หนังสือวิชาการ | application/pdf

"Metadata in library information environments is evolving rapidly. This book provides readers with a set of tools for designing, developing, and implementing metadata-rich information systems while also examining the challenges and opportunities in t...

View
Thumbnail
Cognitive development in museum settings...
Cognitive development in museum settings : relating research and practice

Sobel, David, editor

2016

หนังสือวิชาการ | application/pdf

View
Thumbnail
A handbook for academic museums : exhibi...
A handbook for academic museums : exhibitions and education

Jandl, Stefanie S., editor

2012

หนังสือวิชาการ

Academic museums share a unique mandate: they are partners in education. As such, they have evolved in tandem--and not always easily--with their parent organizations. They can often pursue their missions in innovative ways, address controversial topi...

View
Thumbnail
Wonderful things : learning with museum ...
Wonderful things : learning with museum objects

Vayne, Julian

2012

หนังสือวิชาการ

View
Thumbnail
The educational role of the museum
The educational role of the museum

Hooper-Greenhill, Eilean, editor

1999

หนังสือวิชาการ

View
Thumbnail
A handbook for academic museums : beyond...
A handbook for academic museums : beyond exhibitions and education

Jandl, Stefanie S., editor

2012

หนังสือวิชาการ

Academic museums share a unique mandate: they are partners in education. As such, they have evolved in tandem--and not always easily--with their parent organizations. They can often pursue their missions in innovative ways, address controversial topi...

View