Collections in this community

Thumbnail
Museum Architecture
Museum Architecture

View
Thumbnail
Museum & Arts
Museum & Arts

View
Thumbnail
Museum Education
Museum Education

View
Thumbnail
Museum in General
Museum in General

View

Recent Submissions

Thumbnail
Welcome to the Smithsonian
Welcome to the Smithsonian

Smithsonian Institution

2016-11-24

หนังสือทั่วไป | application/pdf

เป็นคู่มือสำหรับพนักงานของพิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ทำงานพิพิธภัณฑ์ กล่าวถึงประวัติความเป็นมา พันธกิจและคุณค่าของของพิพิธภัณฑ์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น ระเบียนบุคลากรและตารางงานของพิพิธภัณฑ์ รายการตรวจสอบพนักงานใหม่ค่าตอบแ...

View
Thumbnail
A Catalogue of the Late Antique Gold Gla...
A Catalogue of the Late Antique Gold Glass in the British Museum

Howells,Daniel .

2016-11-24

หนังสือทั่วไป | application/pdf

กล่าวถึงวัตถุโบราณใน British Museum นำเสนอแนวคิดใหม่เกี่ยวกับแก้วทองคำโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดชนิดที่สองของโลกมีทั้งทองคำลงยาบนกระจก เป็นภาพวาดอาตติสบนแก้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุโบราณที่สำคัญ ในด้านการศึกษาได้ใช้การวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของวัตถุที่จะใ...

View
Thumbnail
The Fitzwilliam Museum
The Fitzwilliam Museum

Burn, Lucilla.

2016-11-24

หนังสือทั่วไป | application/pdf

เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ชั้นนำของประเทศสหราชอาณาจักร แห่งหนึ่งนอกเหนือจากลอนดอน กล่าวถึงประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์ยุคเริ่มต้นในปี ค.ศ. 1816 ของ Viscount Fitzwiliam of Merrion ริชาร์ดที่ 7 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้กำหนดหรือมีบทบาทต่อคนในตระกลู Fitzwiliam ต่อ ๆ...

View
Thumbnail
Museum Strategy and Marketing
Museum Strategy and Marketing

Kotler, Neil G.

2016-11-24

หนังสือทั่วไป | application/pdf

เขียนโดย Neil และ Philip Kotler (โดยเฉพาะ Kotler เป็นปรมาจารย์ด้านการตลาดที่คนไทยเรารู้จักกันเป็นอย่างดี) ในเล่มแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์กับการเผชิญความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของพิพิธภัณฑ์กับโลก ...

View
Thumbnail
The Manual of Museum Learning
The Manual of Museum Learning

LORD, BARRY.

2016-11-24

หนังสือทั่วไป | application/pdf

เป็นคู่มือการศึกษาพิพิธภัณฑ์ Museum Learning ที่แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 Why เป็นการวางแผนพื้นฐานด้านการวางกลยุทธ์ขั้นพื้นฐาน สำหรับ Museum Learning มีทั้งการเรียนรู้ที่ไม่เป็นทางการ กระบวนการตีความการเรียนรู้ ส่วนที่ 2 What กรอบของ Museum Learnin...

View
Thumbnail
สยามในโลกสากล
สยามในโลกสากล

ไกรฤกษ์ นานา © Copy Right by SE-EDUCATION Public Company Limited. อ่านเพิ่มเติมได้ที่: https://www.se-ed.com/product/%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5-Siam-and-the-World-%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87.aspx?no=9786164069329

2016-11-22

หนังสือทั่วไป | application/pdf

หนังสือ "สยามในโลกสากล : Siam and the World" เป็นหนังสือที่รวบรวมและบอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆ ด้วยรูปภาพ กว่า 200 ภาพ เป็นภาพประวัติศาสตร์ทั้งประเทศไทยและต่างประเทศตั้งแต่กรุงรัตนโกสินทร์เปิดประเทศจนถึงรัชกาลปัจจุบัน เช่น ในช่วงยุคสมัยของรัชกาลที่ 5 เสด็...

View
Thumbnail
Museum of Antiquity
Museum of Antiquity

T L Haines, A.M.

2016-11-22

หนังสือทั่วไป | application/pdf

พิพิธภัณฑ์ศิลปะในยุคโบราณที่ปอมเปอี รวบรวมวัตถุโบราณและภาพต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์ของเมืองปอมเปอี ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในยุคชาวคริสต์ ซึ่งจะกล่าวถึงศิลปะในการจัดบ้าน ร้านค้า ของเมืองปอมเปอีในยุคสมัยนั้น กล่าวถึงความรื่นเริง ความสนุกสนาน เช่น เครื...

View
Thumbnail
Personnel policies for museums
Personnel policies for museums

l. Miller, Ronald

2016-11-22

หนังสือทั่วไป | application/pdf

เป็นคู่มือการบริหารบุคลากรพิพิธภัณฑ์ เขียนโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยอิลลินอยส์และพิมพ์โดย American Association of Museum ถือเป็นการทำคู่มือด้านการวางนโยบายและบริหารบุคลากรผู้ทำงานในพิพิธภัณฑ์ ตั้งแต่การจำแนกประเภทของพนักงาน การสรรหาและคัดเลือก นโยบายบุคค...

View
Thumbnail
Identification of vegetable fibres
Identification of vegetable fibres

Catling,Dorothy

2016-11-22

หนังสือทั่วไป | application/pdf

กล่าวถึงเรื่องของเส้นใยพืช อธิบายถึงการระบุลักษณะของเส้นใยพืชที่จะนำไปใช้ในทางนิติเวช ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ นักโบราณคดี นักอนุรักษ์รวมถึงพฤกษศาสตร์ จำเป็นต้องศึกษา นอกจากนี้ก้ยังครอบคลุมไปถึงนักนิติวิทยาศาสตร์ด้วยเรื่องของลักษณะหรือตัวตนเพื่อใช้ในการระบ...

View
Thumbnail
Empowerment of museums problems and solu...
Empowerment of museums problems and solutions

Kartiwa,Suwati

2016-11-22

หนังสือวิชาการ | application/pdf

การเพิ่มขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาของพิพิธภัณฑ์ เป็นหนังสือรวบรวม ประสบการณ์ของผู้เขียนในพิพิธภัณฑ์ที่ได้มาแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกันทั้งมาจากประเทศอินโดนีเซีย สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน อิตาลี เบลเยี่ยม ออสเตเรีย ไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย เ...

View
Thumbnail
Fungal Facts
Fungal Facts

Mary-Lou E. Florian

2016-11-22

หนังสือทั่วไป | application/pdf

กล่าวถึงเรื่องของเชื้อราและผลกระทบที่เกิดจากการรบกวนของเชื้อรา เช่น เชื้อราบนกระดาษ, สิ่งทอ, หนัง, ขนสัตว์และไม้ รวมถึงการแก้ปัญหาในเรื่องเชื้อรา วิธีการอนุรักษ์ ป้องกันและกำจัด ผู้อ่านจะได้พบกับคำตอบของปัญหาเหล่านี้ที่พบบ่อย ๆ เกี่ยวกับเชื้อรา เช่น ...

View
Thumbnail
Museums in China
Museums in China

L-D Lu,Tracey

2016-11-22

หนังสือทั่วไป | application/pdf

ในช่วงเวลาต้นของการพัฒนาการประเทศจีน พิพิธภัณฑ์ในประเทศสร้างขึ้นจากอิทธิพลต่าง ๆรวมทั้งมีผลมาจากความเชื่อด้านศาสนาและกลไกของการเมือง ที่ในยุคนั้น ได้ก่อรูปเป็นรูปแบบของรัฐจีนขึ้น แต่จากกรอบการศึกษาด้านประวัติศาสตร์และมานุษยวิทยา หนังสือเล่มนี้ได้เส...

View
Thumbnail
History of Seoul
History of Seoul

Seoul Museum of history

2016-11-22

หนังสือทั่วไป | application/pdf

เป็นหนังสือเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์กรุงโซล สถานที่และความทรงจำด้านประวัติศาสตร์ของกรุงโซลประเทศเกาหลี รวบรวมสถานที่ในประวัติศาสตร์ของกรุงโซล โดยแบ่งตามยุคสมัย เช่น สมัยโชซอน ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพระราชา สมัยจักรวรรดิ แดฮัน สมัยที่โซลอยู่ภาย...

View
Thumbnail
Max Beckmann at the Saint Louis Art Muse...
Max Beckmann at the Saint Louis Art Museum

Roth,Lynette

2016-11-16

หนังสือทั่วไป | application/pdf

เป็นหนังสือที่รวบรวมผลงานศิลปะภาพวาดที่เล่าเหตุการณ์ต่างๆ ในสมัยของนักบุญหลุยส์ซึ่งวาดโดยแม็กซ์เบ็คมันน์ จิตรกรชาวเยอรมัน ภาพวาดมีทั้งภาพแอ็บสแตร็คกับภาพถ่ายจริง หนังสือเล่มนี้มีข้อมูลเชิงลึกใหม่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลงานศิลปะของเบ็คมันน์ กล่าวถึงผลกระ...

View
Thumbnail
Design Objects and the Museum
Design Objects and the Museum

Weddell,Joanna

2016-11-16

หนังสือวิชาการ | application/pdf

เป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบวัตถุในพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมหลักการออกแบบวัตถุแบบร่วมสมัยที่ใช้ภายในพิพิธภัณฑ์และกล่าวถึงการดูแลจัดการนิทรรศการงานแสดงทั้งภายในและภายนอกพิพิธภัณฑ์ เนื้อหาจะแบ่งออกเป็น 3 ภาค ภาค1 เป็นเรื่องการออกแบบในพิพิธภัณฑ์ จะกล่าวถึงการ...

View
Thumbnail
Twentieth Century Impressions Of Burma
Twentieth Century Impressions Of Burma

Wright, Arnold

2016-11-16

หนังสือทั่วไป | application/pdf

เป็นหนังสือที่กล่าวถึงความประทับใจของจักรวรรดิอังกฤษที่มีต่อประเทศพม่าในศตวรรษที่ 21 ในเรื่องของ ประวัติศาสตร์ ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ พรมแดนที่กล่าวถึงชายแดนกับขอบเขตของจักรวรรดิจีนและอินโดจีนฝรั่งเศส ทางน้ำและชายฝั่งที่ทอดยาวถึง 1,200 ไมล์ไปทาง...

View
Thumbnail
Common Wealth
Common Wealth

Davis,Elliot Bostwick

2016-11-16

หนังสือทั่วไป | application/pdf

เป็นหนังสือเกี่ยวกับศิลปะของชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันในพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ เมืองบอสตัน รวบรวมผลงานศิลปะร่วมสมัยชั้นนำจากศตวรรษที่สิบเก้าถึงปัจจุบันและผลงานประติมากรรมของจิตรกรที่มีประสบการณ์ สะท้อนให้เห็นถึงงานด้านทัศนศิลป์ว่ามีความสอดคล้องกับเรื...

View
Thumbnail
Between Memory and Museum
Between Memory and Museum

Wolf,Gita

2016-12-16

หนังสือทั่วไป | application/pdf

รวบรวมผลงานศิลปะของจิตรกรพื้นบ้าน ผลงานภาพวาดของศิลปินที่เป็นเสมือนบทสนทนาระหว่างศิลปะชุมชนกับศิลปะชนเผ่า เป็นภาพวาดในหัวข้อต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องกับพิพิธภัณฑ์ เช่น พิพิธภัณฑ์เป็นแนวทางในการเรียนรู้ สิ่งที่เป็นประเพณีของพิพิธภัณฑ์ ชุมชนและจินตนาการ...

View
Thumbnail
Miracle at the Forks
Miracle at the Forks

Newman,Peter C.

2016-11-16

หนังสือทั่วไป | application/pdf

เป็นหนังสือที่กล่าวถึง ความอัศจรรย์ของพิพิธภัณฑ์ Forks ในประเทศแคนาดา เป็นพิพิธภัณฑ์ที่กล้าสร้างความแตกต่างเพื่อสิทธิมนุษยชน กล่าวถึงความคิดในการสร้างศูนย์สิทธิมนุษยชนในเมือง Winnipeg เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของแคนาดา เพื่อต้องการที่จะให้ความรู้แก่ผ...

View
Thumbnail
The Museum of Augustus
The Museum of Augustus

Heslin,Peter

2016-11-16

หนังสือทั่วไป | application/pdf

หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับ Museum of Augustus กล่าวถึงวิหารอพอลโลในปอมเปอี พอตติโกจากฟิลิปปัสในกรุงโรม และบทกวีละติน ในเล่มจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นสองเรื่องใหญ่ ๆ ได้แก่ ศิลปะในปอมเปอี ที่จะกล่าวถึง ความเป็นมาของวิหารดอพอลโล ศิลปะบนกำแพงด้านทิศตะวันออกของวิ...

View