Collections in this community

Thumbnail
History
History

View
Thumbnail
Indigenous
Indigenous

Indigenous, Ethnic identity

View
Thumbnail
Museum Architecture
Museum Architecture

View
Thumbnail
Museum & Arts
Museum & Arts

View
Thumbnail
Museum Education
Museum Education

View
Thumbnail
Museum in General
Museum in General

View
Thumbnail
Sciences
Sciences

View

Recent Submissions

Thumbnail
Culture Counts : Towards new Strategies ...
Culture Counts : Towards new Strategies for Culture in Sustainable Development

Unesco

2019-07-08

หนังสือทั่วไป | application/pdf

We happy to share the Conference paper Toward New Strategies for Culture in Sustainable Development, prepares jointly by UNESCO and the Goverment of Italy, with a new audience through this publication. The text contains ideas, principles, priorities ...

View
Thumbnail
The timeline of Islamic civilisations
The timeline of Islamic civilisations

Heba Nayel Barakat

2019-07-08

หนังสือทั่วไป | application/pdf

Celebrating the rise and fall of major Islamic dynasties, the Isalamic Arts Museum Malasia (IAMM) is pleased to present 'The Timeline of Isamic Civilisation', a publication that presents the major Isalamic eras in a chronological manner. This pocket-...

View
Thumbnail
Revolutionary Chinese paper cuts from th...
Revolutionary Chinese paper cuts from the Newark Museum

Han, Huirong

2015

หนังสือทั่วไป | application/pdf

เป็นเรื่องของการตัดกระดาษในประเทศจีน โดยการตัดกระดาษที่นำเสนอผ่านทางวัฒนธรรมของจีน ซึ่งพิพิธภัณฑ์นิวอาร์คได้เก็บรวบรวมกระดาษตัดของจีนไว้กว่า 3,000 ชิ้น เพื่อให้ความรู้และเป็นแนวทางในการศึกษาด้านศิลปะให้แก่บุคคลที่สนใจต่อไป

View
Thumbnail
From Landscapes of the Mind into New Dir...
From Landscapes of the Mind into New Directions Works from the Collections of the Ateneum Art Museum III 1894-1986

Ateneumin Taldemuseo, Konstmuseet Ateneum, Ateneum Art Museum

2019-02-08

หนังสือทั่วไป | application/pdf

This book presents works by Finnish artists from the collections of the Ateneum Art Museum, moving from the internalised Symbolism to a world of the modern man. Portraits turn their gaze both inward and outward. Stories of the countryside and cities ...

View
Thumbnail
From Folk Life and Myths to a Modern Wor...
From Folk Life and Myths to a Modern World Works from the Collections of the Ateneum Art Museum II 1870-1909

Ateneumin Taldemuseo, Konstmuseet Ateneum, Ateneum Art Museum

2019-02-08

หนังสือทั่วไป | application/pdf

This book presents works by Finnish artists from the collections of the Ateneum Art Museum, introducing Finnish art from the turn of the 20th century. Artists were either aspiring to the sophisticated or bohemian life of the French, or presenting the...

View
Thumbnail
From Slient Portraits to the Forces of N...
From Slient Portraits to the Forces of Nature Works from the Collections of the Ateneum Art Museum I

Ateneumin Taldemuseo, Konstmuseet Ateneum, Ateneum Art Museum

2019-02-08

หนังสือทั่วไป | application/pdf

This book presents works by Finnish artists from the collections of the Ateneum Art Museum, illustrating the beginnings of our art scene, in the spirit of sophisticated Rococo and Romanticism. Artists went abroad for further studies, to Sweden, Italy...

View
Thumbnail
The Mysteries of Borobudur
The Mysteries of Borobudur

John Miksic

2019-02-08

หนังสือทั่วไป | application/pdf

Borobudur – The largest Buddihist monument in the world – occupies a unique position in the architecheral record of Indonesia’s Hindu – Buddihist past. This book provide a comprehensive guide to the history and architecture of the monument in world.

View
Thumbnail
A UN CHRONICLE 1988-1998
A UN CHRONICLE 1988-1998

Razail Ismail

2019-02-08

หนังสือทั่วไป | application/pdf

Razail has used detailed material and original documents and source hitherto not examined including his personal. In looking at the situation he faced, thr role of the big players is examined in detail as far as the specific incidents are concerned, ...

View
Thumbnail
The Valley 1988-2017
The Valley 1988-2017

Pierre de Vallombreuse

2019-02-08

หนังสือทั่วไป | application/pdf

The project of The Valley Photographic Exhibition by French photographer Pierre de Vallombreuse marks the return of the National Museum to the study of the Tau't Batu in Palawan that began in 1977. After 1978 and the declaration of the Tau't Batu pet...

View
Thumbnail
The British Museum 250 Years
The British Museum 250 Years

Marjorie Caygill

2019-02-08

หนังสือทั่วไป | application/pdf

This book has been published to record a quarter of a millennium in the life of the most famous museum in the world. The founding of the British Museum-the first ever public, national and secular institution of its kind-took place on 7 June 1753 by m...

View
Thumbnail
Royal Tombs of the Joseon Dynasty Legaci...
Royal Tombs of the Joseon Dynasty Legacies of Elegance

Kim Hyo-hyeong

2019-02-07

หนังสือทั่วไป | application/pdf

This book introduce 40 royal tombs of the Joseon Dynasty, from Geonwlleung of King Taejo to Yureung of Emperor Sunjong, all located withtin a 40 kilometer radius of the old center of Seoul. The burial mounds and stone carvings are presented in photog...

View
Thumbnail
Bangkok Living Beside the River of Cultu...
Bangkok Living Beside the River of Culture

Culture, Sport and Tourism Department, BMA

2019-02-08

หนังสือทั่วไป | application/pdf

This book is in order to amass intellectual capital on the history and culture of Bangkok for Bangkokians and other interested parties. This also helps to cultivate Bangkok as a learning metropolis, corresponding to the BMA's policy to instill and nu...

View
Thumbnail
Rajaphruek & bunga raya 50 years of eve...
Rajaphruek & bunga raya 50 years of everlasting friendship between Thailand and Malaysia 1957-2007

Nick Measures

2019-02-07

หนังสือทั่วไป | application/pdf

หนังสือรวบรวมภาพเหตุการณ์ต่างๆของความสัมพันธ์ของไทยและมาเลเซียตั้งแต่ปี ค.ศ. 1957-2007 หรือตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีทั้ง เอกสารทางราชการ จดหมาย ภาพถ่ายที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่เริ่มแรกของความสัมพันธ์จนถึงปัจจุบัน เพ...

View
Thumbnail
Oukoubah : justice for the Cham Muslims ...
Oukoubah : justice for the Cham Muslims under the Democratic Kampuchea Regime

Ysa, Osman

2019-02-07

หนังสือทั่วไป | application/pdf

Oukoubah เป็นภาษาอารบิกแปลว่า ความยุติธรรม โดย หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ในประเทศกัมพูชาช่วงปี ค.ศ. 1975-1979 หรือในยุคคอมมิวนิสต์กัมพูชาเรืองอำนาจ โดยชาวมุสลิมได้รับผลกระทบถึง 10% ของผู้ถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในประเทศกัมพูชาที่มี 1,00000...

View
Thumbnail
Treasures of Philippine art
Treasures of Philippine art

2019-02-07

หนังสือทั่วไป | application/pdf

หนังสือรวบรวมภาพอันล้ำค่าที่จัดแสดงภายในหอศิลป์ของประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งทุกภาพที่ถูกนำเสนอในหนังสือเล่มนี้ล้วนเป็นภาพหายาก โดยจะเล่าถึงประวัติความเป็นมาของศิลปะ ประวัติ เหตุการณ์และความหมายของภาพวาดที่ต้องการจะสื่อ ความคิดทางสังคม การเมือง เพื่อเป็นกา...

View
Thumbnail
Malaysia and the United Nations
Malaysia and the United Nations

2019-02-07

หนังสือทั่วไป | application/pdf

หนังสือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาเลเซียและองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ในเรื่องต่างๆ ทั้งการรับผิดต่อความปลอดภัยในสภา การกระตุ้นและการให้ความสำคัญต่อการเป็นผู้นำ การทูตที่สำคัญและการเจรจาเพื่อให้เกิดผลดีต่อประเทศและความสัมพันธ์อันดีร...

View
Thumbnail
Our land our people the story of Taiwan
Our land our people the story of Taiwan

2019-02-07

หนังสือทั่วไป | application/pdf

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวันได้ออกแบบอาคาร สถานที่เพื่อรองรับผู้ที่มาเข้าชมนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์จัดขึ้น โดยภายในนิทรรศการได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่อง วิวัฒนาการของคน ประเทศไต้หวันในยุคแรก ความแตกแต่งและความหลากหลายของวัฒนธรรมในประเทศไต้หวัน การอพยพของชาวจี...

View
Thumbnail
Together For Wildlife
Together For Wildlife

JOEL SARTORE

2018

หนังสือทั่วไป | application/pdf

หนังสือเรื่อง Together For Wildlife เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับชีวิตของสัตว์ป่าและได้รู้จักกับเหล่าสัตว์ป่ามากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปีก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน แมลง ที่จะทำให้ผู้อ่านทราบและเข้าใจถึงชีวิตความเป็นอยู่ ลักษณะพิเศษ ...

View
Thumbnail
Art in quest of heaven and truth : Chine...
Art in quest of heaven and truth : Chinese jades through the ages

Teng Shu-pʻing

2019-02-07

หนังสือทั่วไป | application/pdf

การจัดการแสดงนิทรรศการหยกในประเทศไต้หวัน หยกทุกชิ้นในนิทรรศการที่ถูกคัดเลือกมาแล้วว่าดีที่สุด เพื่อนำเสนอความหมาย ความงดงามทางวัฒนธรรม ภายในเล่มได้กล่าวถึงทั้งเรื่องประวัติความเป็นมา ความสำคัญ ชนิดของหยก การแกะสลักทั้งในเรื่องฝีมือของช่างและความสำคัญ...

View
Thumbnail
Japanese Shrines What is a shrine?
Japanese Shrines What is a shrine?

National Museum of Japanese History

2006

หนังสือทั่วไป | application/pdf

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมประวัติศาสตร์ ความเชื่อเทพเจ้าทุกประเภทในหมู่เกาะญี่ปุ่น ผลงานนิทรรศการ "เทพเจ้าและงานเทศกาลของญี่ปุ่น: ศาลเจ้าคืออะไร" โดยพิพิธภัณฑ์ชิมาเนะโบราณอิซุโมะ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในฐานะสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและขนบธรรมเนียมปร...

View