เสวนาโต๊ะกลม : ครูกับการใช้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้

File type
video/mp4
Date
2017-08-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Citation
Rights
ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)
Other title(s)
Round Table : How can School Teachers Use the Museum as a Teaching
Authors
อรรถพล อนันตวรสกุล
อลงกรณ์ อัศวโสวรรณ
Abstract
Table of contents
Description
ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณัฏฐเมธร์ ดุลคณิต, โรงเรียนราชวินิต มัธยม
อลงกรณ์ อัศวโสวรรณ, โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปภัมภ์
ร่วมแลกเปลี่ยนโดย ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย (Thai Civic Education - TCE Center)
Sponsorship
Keywords
Subject(s)