Museum inFocus 2015 : สู่ D.I.Y. มิวเซียม : สำรวจปรากฎการณ์พิพิธภัณฑ์ในสังคมร่วมสมัย part 4/5

File type
video/mp4
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Citation
Rights
ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Other title(s)
Authors
ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร, ผู้บรรยาย
Abstract
Table of contents
Description
ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร, คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บรรยายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น.-16.00 น. ณ ห้องคลังความรู้ ชัั้น 2 อาคารสำนักงาน สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
วงสนทนานี้เป็นซีรีย์การบรรยาย 10 ครั้ง 10 ประเด็น คลิปที่ท่านชมอยู่นี้เป็นการบรรยาย ครั้งที่ 1 (ความยาวทั้งหมด 2.27 ชั่วโมง มีทั้งหมด 5 ตอน)
Sponsorship
Keywords
Subject(s)