เทปบันทึกงานเสวนา Museum inFocus 2018 เรื่อง งานการศึกษาในพิพิธภัณฑ์เพื่อผู้พิการ

File type
video/mp4
Date
2018-02-22
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Citation
Rights
ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Other title(s)
Authors
เบญจวรรณ พลประเสริฐ
บุรินทร์ สิงห์โตอาจ
ยุภาพร ธัญวิวัฒน์กุล
Abstract
Table of contents
Description
เบญจวรรณ พลประเสริฐ, ภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย
บุรินทร์ สิงห์โตอาจ, นักการศึกษาอิสระด้านพิพิธภัณฑ์
ยุภาพร ธัญวิวัฒน์กุล, นักการศึกษา มิวเซียมสยาม
Sponsorship
Keywords
Subject(s)