เทปบันทึกงานเสวนา Museum inFocus 2018 เรื่อง ความเป็นสื่อของพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย

File type
video/mp4
Date
2018-09-06
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Citation
Rights
ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Other title(s)
Authors
วิภาช ภูริชานนท์
Abstract
Table of contents
Description
ดร.วิภาช ภูริชานนท์, ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
Sponsorship
Keywords
Subject(s)