พิพิธภัณฑ์ในฐานะการศึกษานอกระบบและแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย

File type
video/mp4
Date
2017-08-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Citation
Rights
ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)
Other title(s)
Museum as Informal Education
Authors
หลินฟ้า คูพิพัฒน์
ฉันทนา สุรัสวดี
นิชนันท์ กลางวิชัย
อลงกรณ์ จุฑาเกตุ
Abstract
Table of contents
Description
รูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านสื่อพิพิธภัณฑ์ในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดย ดร.หลินฟ้า คูพิพัฒน์
การจัดพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยใช้ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม : บ.ว.ร. โดย รศ.ฉันทนา สุรัสวดี
การเรียนรู้ตัวตนผ่านวัตถุชาติพันธ์ : กลุ่มชาติพันธุ์โส้ พื้นที่ชุมชนและโรงเรียนบ้านพะทาย ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โดย นิชนันท์ กลางวิชัย
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย ดร.อลงกรณ์ จุฑาเกตุ
อภิปรายโดย ผศ.ดร.พจนก กาญจนจันทร
Sponsorship
Keywords
Subject(s)