การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างตัวบทของหนังสือ "นำชม" พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดย อาจารย์ ดร.อิสระ ชูศรี

File type
video/mp4
Date
2015-09-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Citation
Rights
ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)
Other title(s)
Authors
อิสระ ชูศรี, ผู้บรรยาย
Abstract
หัวข้อ “ความเปลี่ยนแปลงของพิพิธภัณฑ์ภายใต้บริบท” สังคม การเมืองและการพัฒนา
Table of contents
Description
การประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ พิ(ศ)พิธภัณฑ์ Museum Refocused 3-4 กันยายน 2558 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ จัดโดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
อาจารย์ ดร.อิสระ ชูศรี, สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
Sponsorship
Keywords
Subject(s)