เทปบันทึกงานเสวนา Museum inFocus 2018 เรื่อง พระเมรุมาศพิมานนฤมิต : นิทรรศการสัมผัสพระสุเมรุ

File type
video/mp4
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Citation
Rights
ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Other title(s)
Authors
ชาริณี อรรถจินดา
Abstract
เรียนรู้แนวคิดการออกแบบนิทรรศการพระเมรุมาศที่เน้นการสัมผัสวัตถุเพื่อผู้พิการทางสายตา โดย คุณชาริณี อรรถจินดา สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
Table of contents
Description
Sponsorship
Keywords
Subject(s)