ราชพิพิธภัณฑ์กับชาตินิยมคณะราษฎร โดย คุณปราการ กลิ่นฟุ้ง

File type
video/mp4
Date
2015-09-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Citation
Rights
ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)
Other title(s)
Authors
ปราการ กลิ่นฟุ้ง, ผู้บรรยาย
Abstract
การบรรยายภายใต้หัวข้อ “ชาติในพิพิธภัณฑ์” โครงเรื่องคู่ขนานของความเป็นชาติ ดำเนินรายการโดย อาจารย์ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ และร่วมอภิปราย โดย ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม
Table of contents
Description
การประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ พิ(ศ)พิธภัณฑ์ Museum Refocused 3-4 กันยายน 2558 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ จัดโดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
คุณปราการ กลิ่นฟุ้ง, นักศึกษาปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัยเอเชียแปซิฟิกศึกษา มหาวิทยาลัยวาเซดะ
Sponsorship
Keywords
Subject(s)