Collections in this community

Thumbnail
โปสเตอร์
โปสเตอร์

View
Thumbnail
แผ่นพับ
แผ่นพับ

View
Thumbnail
สูจิบัตร
สูจิบัตร

View

Recent Submissions

Thumbnail
แผ่นพับ สื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์ Educat...
แผ่นพับ สื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์ Educational Materials

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

แผ่นพับ | application/pdf

View
Thumbnail
แผ่นพับ วันพิพิธภัณฑ์สากล พิพิธภัณฑ์กับภ...
แผ่นพับ วันพิพิธภัณฑ์สากล พิพิธภัณฑ์กับภูมิทัศน์วัฒนธรรม

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

2016-05

แผ่นพับ | application/pdf

View
Thumbnail
แผ่นพับ กิจกรรม ล่องเรือเที่ยวเชิงเกษตรเ...
แผ่นพับ กิจกรรม ล่องเรือเที่ยวเชิงเกษตรเลียบคลองมหาสวัสดิ์ @นครปฐม

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

2013-03

แผ่นพับ | application/pdf

View
Thumbnail
แผ่นพับ พิพิธพาเพลิน ตอน ล่องเรือ เลาะคล...
แผ่นพับ พิพิธพาเพลิน ตอน ล่องเรือ เลาะคลอง ท่องชุมชน

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

2009-11

แผ่นพับ | application/pdf

View
Thumbnail
แผ่นพับ ทำไมมิวเซียมต้องสร้างสรรค์
แผ่นพับ ทำไมมิวเซียมต้องสร้างสรรค์

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

แผ่นพับ | application/pdf

View
Thumbnail
แผ่นพับ กิจกรรม Workshop สลักใจใสสบู่ เล...
แผ่นพับ กิจกรรม Workshop สลักใจใสสบู่ เลิฟยูมัม

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

2011-08

สูจิบัตร | application/pdf

View
Thumbnail
สูจิบัตร นิทรรศการ สืบจากส้วม
สูจิบัตร นิทรรศการ สืบจากส้วม

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

2010-11

สูจิบัตร | application/pdf

View
Thumbnail
สูจิบัตร นิทรรศการเคลื่อนที่ ผู้แทนเมือง...
สูจิบัตร นิทรรศการเคลื่อนที่ ผู้แทนเมืองไทย

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

2005-10

สูจิบัตร | application/pdf

View
Thumbnail
สูจิบัตร นิทรรศการชั่วคราว กวัก ด้าย กี่...
สูจิบัตร นิทรรศการชั่วคราว กวัก ด้าย กี่ เรื่องราว ใน ผืนผ้า

สูจิบัตร

นิทรรศการ "กวัก ด้าย กี่ เรื่องราว ไน ผืนผ้า" เป็นนิทรรรศการความร่วมมือระหว่างมิวเซียมสยามและเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ผ้าทั้ง 18 แห่งทั่วประเทศ เพื่อนำเสนอองค์ความรู้และภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์สิ่งทอของไทยที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นจนได้รับการยอมรับจากนานาชาติ

View
Thumbnail
สูจิบัตร Muse Trip ตามรอยตำนานยักษ์วัดแจ...
สูจิบัตร Muse Trip ตามรอยตำนานยักษ์วัดแจ้งและยักษ์วัดโพธิ์

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

2014-12

สูจิบัตร | application/pdf

View
Thumbnail
สูจิบัตร มิวเซียนสยามมินิ คำไทย ใครทำ: ห...
สูจิบัตร มิวเซียนสยามมินิ คำไทย ใครทำ: หลากหลาย คือ ไทยแท้

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

2015-09

สูจิบัตร | application/pdf

View
Thumbnail
สูจิบัตร นิทรรศการ ปรากฏการณ์อินเทรนด์ไม...
สูจิบัตร นิทรรศการ ปรากฏการณ์อินเทรนด์ไม่เว้นวรรค

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

2011

สูจิบัตร | application/pdf

View
Thumbnail
แผ่นพับ กิจกรรม Workshop : ขนมไทยเครื่อง...
แผ่นพับ กิจกรรม Workshop : ขนมไทยเครื่องทรงราชา นามว่า จ่ามงกุฏ

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

2013-05

สูจิบัตร | application/pdf

View
Thumbnail
แผ่นพับ กิจกรรม Workshop : ไข่เค็มดินสอพ...
แผ่นพับ กิจกรรม Workshop : ไข่เค็มดินสอพอง

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

แผ่นพับ | application/pdf

View
Thumbnail
แผ่นพับ Muse Trip ตอน บันทึกลับเขายี่สาร...
แผ่นพับ Muse Trip ตอน บันทึกลับเขายี่สาร ชุมชนโบราณแห่งกรุงศรี

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

2014-04

แผ่นพับ | application/pdf

View
Thumbnail
แผ่นพับ Muse Trip ตอน กิน ดม ทา รักษาด้ว...
แผ่นพับ Muse Trip ตอน กิน ดม ทา รักษาด้วยภูมิปัญญาไทย

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

2014-06

แผ่นพับ | application/pdf

View
Thumbnail
แผ่นพับ กิจกรรม DIY : สมุดโน้ตทำมือ & สม...
แผ่นพับ กิจกรรม DIY : สมุดโน้ตทำมือ & สมุดฉีก

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

2011-09

แผ่นพับ | application/pdf

View
Thumbnail
แผ่นพับ กิจกรรม DIY : มหัศจรรย์ถุงผ้า ลด...
แผ่นพับ กิจกรรม DIY : มหัศจรรย์ถุงผ้า ลดโลกร้อน

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

2011-06

แผ่นพับ | application/pdf

View
Thumbnail
แผ่นพับ กิจกรรม DIY : Scrapbook ล็อกความ...
แผ่นพับ กิจกรรม DIY : Scrapbook ล็อกความทรงจำใส่สมุดกับมิวเซียมสยาม

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

2010-11

แผ่นพับ | application/pdf

View
Thumbnail
แผ่นพับ กิจกรรม DIY : DIY ของใช้ด้วยเทคน...
แผ่นพับ กิจกรรม DIY : DIY ของใช้ด้วยเทคนิค Applique

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

2013-06

แผ่นพับ | application/pdf

View