พิพิธภัณฑ์ของเก่าเล่าเรื่อง

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
Thumbnail Image
Item

พิพิธภัณฑ์บ้านวงศ์บุรี จ. แพร่

, สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ , สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย , สำนักนายกรัฐมนตรี. กรมประชาสัมพันธ์

Thumbnail Image
Item

พิพิธภัณฑ์เครื่องใช้ไม้ไผ่ จ. อ่างทอง

, สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

Thumbnail Image
Item

พิพิธภัณฑ์ภโวทัย จ. ราชบุรี

, สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ , สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย , สำนักนายกรัฐมนตรี. กรมประชาสัมพันธ์

Thumbnail Image
Item

บ้านพิพิธภัณฑ์ จ. กรุงเทพฯ

, สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ , สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย , สำนักนายกรัฐมนตรี. กรมประชาสัมพันธ์