บทความ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Item

Space-Retail

2006 , Miranda Li

นำเสนอมุมมองการออกแบบร้านค้ากว่า 30 แห่ง เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจสนองความต้องการของแต่ละบุคคล โดยนักออกแบบกว่า 30 คน และมุมมองการเลือกใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบเสียงให้เหมาะสม รวมถึงการเสนอนวัตกรรมใหม่เพื่อเป็นประโยชน์ทางด้านธุรกิจต่อไป