วงสนทนานี้เป็นซีรีย์การบรรยาย 10 ครั้ง 10 ประเด็น ณ ห้องคลังความรู้ ชั้น 2 อาคารสำนักงานมิวเซียมสยาม

Recent Submissions

Thumbnail
Museum inFocus 2016 (ปี 2) : ที่ทางของพิ...
Museum inFocus 2016 (ปี 2) : ที่ทางของพิพิธภัณฑ์ในยุคดิจิทัล โดย คุณสฤณี อาชวนันทกุล

สฤณี อาชวนันทกุล, ผู้บรรยาย

2016-03-10

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

View
Thumbnail
Museum inFocus 2016 (ปี 2) : มนุษย(ส)ภาพ...
Museum inFocus 2016 (ปี 2) : มนุษย(ส)ภาพในพิพิธภัณฑ์ : ความกระหายใคร่รู้ฯ โดย ผศ.สุดแดน วิสุทธิลักษณ์

สุดแดน วิสุทธิลักษณ์, ผู้บรรยาย

2016-05-12

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

View
Thumbnail
Museum inFocus 2016 (ปี 2) : ขุดแล้วไปไห...
Museum inFocus 2016 (ปี 2) : ขุดแล้วไปไหน? : จากงานโบราณคดีสู่สื่อการเรียนรู้ชุมชน โดย รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช

รัศมี ชูทรงเดช, ผู้บรรยาย

2016-05-26

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

View
Thumbnail
Museum inFocus 2016 (ปี 2) : หาเรื่อง กร...
Museum inFocus 2016 (ปี 2) : หาเรื่อง กระบวนการสร้างเนื้อหาในนิทรรศการ โดย คุณธนาพล อิ๋วสกุล

ธนาพล อิ๋วสกุล, ผู้บรรยาย

2016-04-21

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

View
Thumbnail
Museum inFocus 2016 (ปี 2) : พฤติกรรมผู้...
Museum inFocus 2016 (ปี 2) : พฤติกรรมผู้ชมสังคม 10 วิ !!! โดย คุณพันธวิศ ลวเรืองโชค

พันธวิศ ลวเรืองโชค, ผู้บรรยาย

2016-03-24

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

View
Thumbnail
Museum inFocus 2016 (ปี 2) : (ต้อง) มีอะ...
Museum inFocus 2016 (ปี 2) : (ต้อง) มีอะไรใน Museum Shop? โดย ฐิติพร ฌาณวังศะ

ฐิติพร ฌานวังศะ, ผู้บรรยาย

2016-04-07

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

View
Thumbnail
Museum inFocus 2016 (ปี 2) : เบื้องหลังป...
Museum inFocus 2016 (ปี 2) : เบื้องหลังปฏิบัติการ (วัตถุ) พิพิธภัณฑ์ โดย คุณดิษพงศ์ เนตรล้อมวงศ์

ดิษพงศ์ เนตรล้อมวงศ์, ผู้บรรยาย

2016-01-21

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

View
Thumbnail
Museum inFocus 2016 (ปี 2) : How to star...
Museum inFocus 2016 (ปี 2) : How to start a MUSEUM? โดย คุณหทัยรัตน์ มณเฑียร

หทัยรัตน์ มณเฑียร, ผู้บรรยาย

2016-02-25

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

View
Thumbnail
Museum inFocus 2016 (ปี 2) : Translation...
Museum inFocus 2016 (ปี 2) : Translation of artwork into public knowledge โดย อ.ดร.ประพล คำจิ่ม

ประพนธ์ คำจิ่ม, ผู้บรรยาย

2016-02-11

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

View
Thumbnail
Museum inFocus ปี 2 : ท้องถิ่น ‘in’ Muse...
Museum inFocus ปี 2 : ท้องถิ่น ‘in’ Museum โดย ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล

อภิลักษณ์ เกษมผลกูล, ผู้บรรยาย

2016-01-07

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

View