Recent Submissions

Thumbnail
Museum inFocus 2015 : สู่ D.I.Y. มิวเซีย...
Museum inFocus 2015 : สู่ D.I.Y. มิวเซียม : สำรวจปรากฎการณ์พิพิธภัณฑ์ในสังคมร่วมสมัย part 5/5

ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร, ผู้บรรยาย

2015

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

View
Thumbnail
Museum inFocus 2015 : สู่ D.I.Y. มิวเซีย...
Museum inFocus 2015 : สู่ D.I.Y. มิวเซียม : สำรวจปรากฎการณ์พิพิธภัณฑ์ในสังคมร่วมสมัย part 4/5

ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร, ผู้บรรยาย

2015

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

View
Thumbnail
Museum inFocus 2015 : สู่ D.I.Y. มิวเซีย...
Museum inFocus 2015 : สู่ D.I.Y. มิวเซียม : สำรวจปรากฎการณ์พิพิธภัณฑ์ในสังคมร่วมสมัย part 3/5

ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร, ผู้บรรยาย

2015

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

View
Thumbnail
Museum inFocus 2015 : สู่ D.I.Y. มิวเซีย...
Museum inFocus 2015 : สู่ D.I.Y. มิวเซียม : สำรวจปรากฎการณ์พิพิธภัณฑ์ในสังคมร่วมสมัย part 2/5

ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร, ผู้บรรยาย

2015

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

View
Thumbnail
Museum inFocus 2015 : สู่ D.I.Y. มิวเซีย...
Museum inFocus 2015 : สู่ D.I.Y. มิวเซียม : สำรวจปรากฎการณ์พิพิธภัณฑ์ในสังคมร่วมสมัย part 1/5

ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร, ผู้บรรยาย

2015

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

View