Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   Hong Kong Maritime Museum : Museum Guide 

   Hong Kong Maritime Museum (Hong Kong Maritime Museum, 2019)
   เป็นหนังสือคู่มือพิพิธภัณฑ์เรือเดินสมุทรฮ่องกง (Hong Kong Maritime Museum) บอกประวัติการเดินเรือ การพัฒนาของเรือประเภทต่าง ๆ ของแต่ละมุมโลก ทั้งจีน เอเชีย และตะวันตก รวมถึงให้ข้อมูลการสำรวจ การค้า การขนส่ง และข้อมูลเกี่ย ...