Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   A Wondrous Occasion Predestined : Unveiling the Kangxi Kangyur 

   Chu ban (2015)
   Kangxi Kangyur Iconography ในแท่นพิมพ์ของพระคัมภีร์ แบ้งเป็นการพิมพ์ด้วยภาษา 3 แถว คือแถวที่ 1 เป็นภาษาสันสฤต แถวที่ 2 เป็นการแปลจากภาษาสันสฤตให้เป็นภาษาทิเบต และแถวที่ 3 เป็นการแปลจากภาษาทิเบต ใน 2 แถวแรกคือ นโมพุทธายะ ...