Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   Mekong Museum Pieces 

   พลวัฒ ประพัฒน์ทอง (โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง, 2016-11-04)
   หนังสือเล่มนี้อยู่ภายใต้โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mekong Basin Civilization Museum Mae Fah Luang University เสนอแนวทางการจัดเก็บวัตถุทางวัฒนธรรมที่จะให้วัตถุนั้นอธิบายอัตลักษณ์เ ...