โปรแกรมการเรียนรู้

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 8
Thumbnail Image
Item

โปรแกรมเรียนรู้กับมิวเซียมสยาม เรื่อง อาหารการกิน แบบฉบับอาเซียน

, สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

Thumbnail Image
Item

โปรแกรมเรียนรู้กับมิวเซียมสยาม เรื่อง ไผ่: พืชมหัศจรรย์

, สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

Thumbnail Image
Item

โปรแกรมเรียนรู้กับมิวเซียมสยาม เรื่อง ผ้าอาเซียน มรดกทางวัฒนธรรม

, สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

Thumbnail Image
Item

โปรแกรมการเรียนรู้มิวเซียมสยาม

, สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

Thumbnail Image
Item

โปรแกรมเรียนรู้กับมิวเซียมสยาม เรื่อง คู่มือข้าว ชีวิตวัฒนธรรมไทย

, สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

Thumbnail Image
Item

โปรแกรมเรียนรู้กับมิวเซียมสยาม เรื่อง โบราณคดี: นักสืบไขปริศนาแห่งอดีต

, ยุภาพร ธัญวิวัฒน์กุล , ดวิษา ทองเต็ม , อนงค์นาฎ วรรณจิตจรูญ , สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)