• Thumbnail

   The Fitzwilliam Museum 

   Burn, Lucilla.; Knox, Timothy. (Philip Wilson., 2016-11-24)
   เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ชั้นนำของประเทศสหราชอาณาจักร แห่งหนึ่งนอกเหนือจากลอนดอน กล่าวถึงประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์ยุคเริ่มต้นในปี ค.ศ. 1816 ของ Viscount Fitzwiliam of Merrion ริชาร์ดที่ 7 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้กำหนดหรือมีบทบาท ...
  • Thumbnail

   The folk performing arts in ASEAN 

   Narupon Duangwises and Lowell D. Skar (Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Center, 2019-02-07)
   The essays in this collection were prepared for the SAC International Conference on Folk Performing Arts in ASEAN, hosted by Sirindhorn Anthropology Centre, September 4th-6th, 2015, on the special occasion of the 60th ...
  • Thumbnail

   Foundations of museum studies : evolving systems of knowledge 

   Latham, Kiersten F.; Simmons, John E. (Libraries Unlimited, an imprint of ABC-CLIO, LLC, 2014)
  • Thumbnail

   From Folk Life and Myths to a Modern World Works from the Collections of the Ateneum Art Museum II 1870-1909 

   Ateneumin Taldemuseo, Konstmuseet Ateneum, Ateneum Art Museum (2019-02-08)
   This book presents works by Finnish artists from the collections of the Ateneum Art Museum, introducing Finnish art from the turn of the 20th century. Artists were either aspiring to the sophisticated or bohemian life of ...
  • Thumbnail

   From Landscapes of the Mind into New Directions Works from the Collections of the Ateneum Art Museum III 1894-1986 

   Ateneumin Taldemuseo, Konstmuseet Ateneum, Ateneum Art Museum (2019-02-08)
   This book presents works by Finnish artists from the collections of the Ateneum Art Museum, moving from the internalised Symbolism to a world of the modern man. Portraits turn their gaze both inward and outward. Stories ...
  • Thumbnail

   From Slient Portraits to the Forces of Nature Works from the Collections of the Ateneum Art Museum I 

   Ateneumin Taldemuseo, Konstmuseet Ateneum, Ateneum Art Museum (2019-02-08)
   This book presents works by Finnish artists from the collections of the Ateneum Art Museum, illustrating the beginnings of our art scene, in the spirit of sophisticated Rococo and Romanticism. Artists went abroad for further ...
  • Thumbnail

   Fundraising and Strategic Planning : Innovative Approaches for Museums 

   Decker, Juilee, editor (Rowman & Littlefield, 2015)
   Fundraising and Strategic Planning : Innovative Approaches for Museums appraise strategies museums employ to raise funds including admission prices, membership categories, donor and affinity groups, and specialized ...
  • Thumbnail

   Fungal Facts 

   Mary-Lou E. Florian (2016-11-22)
   กล่าวถึงเรื่องของเชื้อราและผลกระทบที่เกิดจากการรบกวนของเชื้อรา เช่น เชื้อราบนกระดาษ, สิ่งทอ, หนัง, ขนสัตว์และไม้ รวมถึงการแก้ปัญหาในเรื่องเชื้อรา วิธีการอนุรักษ์ ป้องกันและกำจัด ผู้อ่านจะได้พบกับคำตอบของปัญหาเหล่านี้ที่พบบ่อย ...
  • Thumbnail

   The Future of Natural History Museums. 

   Eric Dorfman. (Routledge, 2018)
   Natural history museums are changing. both because of their own internal development and in response to changes in context. The Future of Natural History Museums considers these changes and the reasons behind them and ...
  • Thumbnail

   Gender and Heritage :Performance, Place and Politics. 

   Wera Grahn and Ross J. Wilson (Routledge, Taylor & Francis Group, 2018)
   Gender and Heritage brings together a group of international scholars to examine the performance, place and politics of gender within heritage. Through a series of case studies, models and assessments, the significance of ...
  • Thumbnail

   Gender, sexuality, and museums 

   Levin, Amy K., editor (Routledge reader, 2010)
  • Thumbnail

   A handbook for academic museums : beyond exhibitions and education 

   Jandl, Stefanie S., editor; Gold, Mark S., editor (MuseumsEtc, 2012)
   Academic museums share a unique mandate: they are partners in education. As such, they have evolved in tandem--and not always easily--with their parent organizations. They can often pursue their missions in innovative ways, ...
  • Thumbnail

   A handbook for academic museums : exhibitions and education 

   Jandl, Stefanie S., editor; Gold, Mark S., editor (MuseumsEtc, 2012)
   Academic museums share a unique mandate: they are partners in education. As such, they have evolved in tandem--and not always easily--with their parent organizations. They can often pursue their missions in innovative ways, ...
  • Thumbnail

   Heritage, museums and galleries : an introductory reader 

   Corsane, Gerard, editor (Routledge, 2005)
  • Thumbnail

   History and description of the Royal Museum of Natural History 

   Deleuze, J. P. F. (Forgotten Books, 2018-07-05)
   Excerpt from History and Description of the Royal Museum of Natural History with three planland foqrteen Views of the Galleries, Gardens, and Menagerie.
  • Thumbnail

   History of Seoul 

   Seoul Museum of history (Seoul Museum of history, 2016-11-22)
   เป็นหนังสือเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์กรุงโซล สถานที่และความทรงจำด้านประวัติศาสตร์ของกรุงโซลประเทศเกาหลี รวบรวมสถานที่ในประวัติศาสตร์ของกรุงโซล โดยแบ่งตามยุคสมัย เช่น สมัยโชซอน ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพระราชา สมัยจักรวรรดิ ...
  • Thumbnail

   Hong Kong Maritime Museum : Museum Guide 

   Hong Kong Maritime Museum (Hong Kong Maritime Museum, 2019)
   เป็นหนังสือคู่มือพิพิธภัณฑ์เรือเดินสมุทรฮ่องกง (Hong Kong Maritime Museum) บอกประวัติการเดินเรือ การพัฒนาของเรือประเภทต่าง ๆ ของแต่ละมุมโลก ทั้งจีน เอเชีย และตะวันตก รวมถึงให้ข้อมูลการสำรวจ การค้า การขนส่ง และข้อมูลเกี่ย ...
  • Thumbnail

   Identification of vegetable fibres 

   Catling,Dorothy; Grayson,John (2016-11-22)
   กล่าวถึงเรื่องของเส้นใยพืช อธิบายถึงการระบุลักษณะของเส้นใยพืชที่จะนำไปใช้ในทางนิติเวช ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ นักโบราณคดี นักอนุรักษ์รวมถึงพฤกษศาสตร์ จำเป็นต้องศึกษา นอกจากนี้ก้ยังครอบคลุมไปถึงนักนิติวิทยาศาสตร์ด้วยเรื่องของล ...
  • Thumbnail

   THE IMPORTANCE OF MISSION IN GUIDING MUSEUM PRACTICE 

   museum association of new york (museum association of new york, 2016-11-10)
   ความสำคัญของพันธกิจการทำพิพิธภัณฑ์เป็นแนวทางในการทำงาน / ปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์ คือการทบทวนบทบาทของพันธกิจอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในด้านการประเมินด้วยตนเอง การจัดทำแผนการทำงานระยะยาวรายบุคคล เป็นการทบทวน ทั้งต้องหาแนวทางใหม่ ๆ ...