• Thumbnail

   Museum inFocus ปี 3 : เมื่อต้องทำนิทรรศการหอจดหมายเหตุบุคคล : มณเฑียร อาเตอลิเย่ โดย โสมสุดา เปี่ยมสัมฤทธิ์ 

   โสมสุดา เปี่ยมสัมฤทธิ์, ผู้บรรยาย (สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2017-07-13)
  • Thumbnail

   Museum Learning 

   Hohenstein, Jill; Moussouri, Theano (Routledge, 2018-07-05)
   Museum Learning attempts to make sense of multiple learning theories whilst focusing on a set of core learning topics in museums. Importantly, learning is considered not just as a cognitive characteristic, as some perspectives ...
  • Thumbnail

   Museum mannequins : a guide for creating the perfect fit 

   Brunn, Margot, editor; White, Joanne, editor (Alberta Regional Group of Conservators, 2002)
  • Thumbnail

   Museum of Antiquity 

   T L Haines, A.M. (2016-11-22)
   พิพิธภัณฑ์ศิลปะในยุคโบราณที่ปอมเปอี รวบรวมวัตถุโบราณและภาพต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์ของเมืองปอมเปอี ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในยุคชาวคริสต์ ซึ่งจะกล่าวถึงศิลปะในการจัดบ้าน ร้านค้า ของเมืองปอมเปอีในยุคสมัยนั้น กล่าวถึงความรื่นเริง ...
  • Thumbnail

   The Museum of Augustus 

   Heslin,Peter (J. Paul Getty Museum, 2016-11-16)
   หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับ Museum of Augustus กล่าวถึงวิหารอพอลโลในปอมเปอี พอตติโกจากฟิลิปปัสในกรุงโรม และบทกวีละติน ในเล่มจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นสองเรื่องใหญ่ ๆ ได้แก่ ศิลปะในปอมเปอี ที่จะกล่าวถึง ความเป็นมาของวิหารดอพอลโล ...
  • Thumbnail

   The Museum of Lost Art 

   Noah Charney (Phaidon, 2020-02-12)
  • Thumbnail

   Museum of the missing : a history of art theft 

   Houpt, Simon (Sterling Pub., 2006)
  • Thumbnail

   The museum of things left behind 

   Glaister, Seni (Fourth Estate, an imprint of HarperCollins Publishers, 2015)
   Escape into this hugely enjoyable, big-hearted and beautifully written novel, set in Vallerosa, a European country you've never heard of before. FIND YOURSELF IN VALLEROSA, A PLACE LOST IN TIME Vallerosa is every tourist's ...
  • Thumbnail

   Museum origins : readings in early museum history and philosophy 

   Genoways, Hugh H., editor; Andrei, Mary Anne, editor (Left Coast Press, 2008)
  • Thumbnail

   Museum philosophy for the twenty-first century 

   ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (AltaMira Press, 2006)
  • Thumbnail

   Museum revolutions : how museums change and are changed 

   Knell, Simon J., editor; Macleod, Suzanne, editor; Watson, Sheila E. R., editor (Routledge, 2007)
  • Thumbnail

   Museum security and protection : a handbook for cultural heritage institutions 

   ICOM and the International Committee on Museum Security (Routledge, 1993)
  • Thumbnail

   Museum space : where architecture meets museology 

   Tzortzi, Kali (Ashgate, 2015)
   Museums are among the iconic buildings of the twenty-first century, as remarkable for their architectural diversity as for the variety of collections they display. But how does the architecture of museums affect our ...
  • Thumbnail

   Museum Storage and Meaning : Tales from the Crypt 

   Mirjam Brusius and Kavita Singh (Routledge, Taylor & Francis Group, 2018)
   Beyond their often beautiful exhibition halls, many museums contain vast, hidden spaces in which objects may be stored, conserved, or processed. Museums can also include unseen archives, study rooms, and libraries which ...
  • Thumbnail

   Museum Store: The Manager's Guide, Fourth Edition: Basic Guidelines for the New Museum Store Manager (Museum Store Association) 4th Edition 

   Museum Store Association (Left Coast Press,INC, 2016-11-01)
   กล่าวถึงคู่มือการจัดการหรือคู่มือการปฏิบัติสำหรับผู้จัดการร้านค้าที่ต้องการคำแนะนำการขายสินค้าเกี่ยวกับภาพและการวัดประสิทธิภาพ การจัดการอาสาสมัครและอื่น ๆ อีกมากมาย หนังสือเล่มนี้รวบรวมคำแนะนำหรือการปฏิบัติไว้ทั้งหมด 8 บท ...
  • Thumbnail

   Museum Strategy and Marketing 

   Kotler, Philip.; Kotler, Neil G. (Jossey-Bass., 2016-11-24)
   เขียนโดย Neil และ Philip Kotler (โดยเฉพาะ Kotler เป็นปรมาจารย์ด้านการตลาดที่คนไทยเรารู้จักกันเป็นอย่างดี) ในเล่มแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์กับการเผชิญความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21กล่าวถึงการเ ...
  • Thumbnail

   Museum, Immigrants, And Social Justice 

   Labadi, Sophia (Routledge, 2018-07-05)
   This interdisciplinary book argues that museums can offer a powerful, and often overlooked, arena for both exploring and acting upon the interrelated issues of immigration and social justice. Based on three in-depth European ...
  • Thumbnail

   A museums & community toolkit 

   ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (American Association of Museums, 2002)
  • Thumbnail

   Museums 101 

   Walhimer, Mark (Rowman & Littlefield, 2015)
   Looking for an A-Z, one-stop, comprehensive book on museums? Wish you were able to have one of the nation's leading museum consultants spend a couple of days with you, talking you through how to start a museum, how museums ...
  • Thumbnail

   Museums and communities : curators, collections and collaboration 

   Golding, Vivien, editor; Modest, Wayne, editor (Bloomsbury, 2013)