Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   Our land our people the story of Taiwan 

   Unknown author (National Museum of Taiwan History, 2019-02-07)
   พิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวันได้ออกแบบอาคาร สถานที่เพื่อรองรับผู้ที่มาเข้าชมนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์จัดขึ้น โดยภายในนิทรรศการได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่อง วิวัฒนาการของคน ประเทศไต้หวันในยุคแรก ความแตกแต่งและความหลากหลายของวัฒนธรรมใ ...