Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   สูจิบัตร นิทรรศการ ท่าเตียน กรุงเทพฯ บทที่ 1 

   สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)
   นิทรรศการความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์และชุมชนท่าเตียน (ชุมชนที่มีมิวเซียมสยามเป็นส่วนหนึ่ง) โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทั้งวัตถุจัดแสดงและการถ่ายทอดเรื่องราวที่สะท้อนทั้งความต่อเนื่องและความเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่มีพั ...