Now showing items 1-2 of 2

  • Thumbnail

   แผนที่ท่องเที่ยวชุมชนท่าเตียน 

   สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ. ฝ่ายมิวเซียมสยาม (สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2016)
  • Thumbnail

   สูจิบัตร นิทรรศการ ท่าเตียน กรุงเทพฯ บทที่ 1 

   สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)
   นิทรรศการความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์และชุมชนท่าเตียน (ชุมชนที่มีมิวเซียมสยามเป็นส่วนหนึ่ง) โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทั้งวัตถุจัดแสดงและการถ่ายทอดเรื่องราวที่สะท้อนทั้งความต่อเนื่องและความเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่มีพั ...