Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   Museum Store: The Manager's Guide, Fourth Edition: Basic Guidelines for the New Museum Store Manager (Museum Store Association) 4th Edition 

   Museum Store Association (Left Coast Press,INC, 2016-11-01)
   กล่าวถึงคู่มือการจัดการหรือคู่มือการปฏิบัติสำหรับผู้จัดการร้านค้าที่ต้องการคำแนะนำการขายสินค้าเกี่ยวกับภาพและการวัดประสิทธิภาพ การจัดการอาสาสมัครและอื่น ๆ อีกมากมาย หนังสือเล่มนี้รวบรวมคำแนะนำหรือการปฏิบัติไว้ทั้งหมด 8 บท ...