Now showing items 31-50 of 489

  • Thumbnail

   A Catalogue of the Late Antique Gold Glass in the British Museum 

   Howells,Daniel . (British Museum Press, 2016-11-24)
   กล่าวถึงวัตถุโบราณใน British Museum นำเสนอแนวคิดใหม่เกี่ยวกับแก้วทองคำโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดชนิดที่สองของโลกมีทั้งทองคำลงยาบนกระจก เป็นภาพวาดอาตติสบนแก้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุโบราณที่สำคัญ ในด้านการศึกษาได้ใช้การวิเคราะ ...
  • Thumbnail

   Chansean Museum 

   Wilailak Songsiri and Mongkhon Plianbangchang (princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre, 2019-02-07)
   เมืองโบราณจันเสนที่ปัจจุบันได้จัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์ ได้บอกเล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองจันเสน พระครูนิสัยจริยคุณ พระมหาธาตุเจดีย์ศรีจันเสนทั้งประวัติความเป็นมา จิตรกรรม ประติมากรรมและสถาปัตยกรรม วัตถุโบราณและเมือ ...
  • Thumbnail

   Cities, museums and soft power 

   Lord, Gail Dexter; Blankenberg, Ngaire (AAM Press, 2015)
   'Soft power' emerged as a concept in the late twentieth century to describe international relations based not on military or economic strength, but on influence. While the resources of 'hard power' are tangible--force and ...
  • Thumbnail

   CODE | WORDS Technology & Theory in the Museum 

   Rodley,Ed; Stein,Robert; Cairns,Suse (MuseumsEtc, 2016-11-04)
   หนังสือเกี่ยวกับเทคโนโลยีและทฤษฎีในพิพิธภัณฑ์ ที่เสนอเหล่านักคิดและผู้ที่ปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์ที่ได้สำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นอันมีผลสืบเนื่องมาจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อพิพิธภัณฑ์มาอย่างยาวนานและต่อเนื่องจากการที่มี ...
  • Thumbnail

   Cognitive development in museum settings : relating research and practice 

   Sobel, David, editor; Jipson., Jennifer L., editor (Psychology Press, 2016)
  • Thumbnail

   Collecting and Displaying China's "Summer Palace" in the West The Yuanmingyuan in Britain and France 

   Louise Tythacott (Routledge, Taylor & Francis Group, 2018)
   The history of modern Sino-European relations is still insufficiently known, yet it is of such vital importance to an understanding of China's place and self-positioning in the world today. This volume of essays on ...
  • Thumbnail

   Collection conundrums : solving collections management mysteries 

   Buck, Rebecca A.; Gilmore, Jean Allman (American Association of Museums, 2007)
  • Thumbnail

   Collection of the most remarkable monuments of the National Museum (vol.4) 

   Gargiulo, Raphael (Forgotten Books, 2018-07-04)
   หนังสือเล่มนี้รวบรวมภาพประติมากรรมดินเผาและจิตรกรรมบนแจกันที่มีความโดดเด่นของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เนปาล
  • Thumbnail

   Collections care and stewardship : innovative approaches for museums 

   Decker, Juilee., editor (Rowman & Littlefield, 2015)
   Considers best practices and innovations related to documenting collections with regard to movement and safe handling of items for transport, display, photography, and treatment; collections storage; and information-sharing ...
  • Thumbnail

   Common Wealth 

   Carr,Dennis; Comey,Janet; Faust,Aiden; Davis,Elliot Bostwick; Gadsden,Nonie; Gaither,Edmund; Haas,Karen; Hirshler,Erica; Poulin,Taylor; Quinn,Karen (MFA Publications, Museum of Fine Arts, Boston, 2016-11-16)
   เป็นหนังสือเกี่ยวกับศิลปะของชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันในพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ เมืองบอสตัน รวบรวมผลงานศิลปะร่วมสมัยชั้นนำจากศตวรรษที่สิบเก้าถึงปัจจุบันและผลงานประติมากรรมของจิตรกรที่มีประสบการณ์ สะท้อนให้เห็นถึงงานด้านทั ...
  • Thumbnail

   Conservation concerns : a guide for collectors and curators 

   Bachmann, Konstanze, editor (Smithsonian Institution Press, 1992)
   Written in accessible, nontechnical language, this book's twenty-three essays provide invaluable conservation guidelines for a variety of materials and media. Focusing also on proper storage techniques and environmental ...
  • Thumbnail

   Contemporary collecting : objects, practices, and the fate of things 

   Moist, Kevin M., editor; Banash, David C., editor (The Scarecrow Press, Inc., 2013)
  • Thumbnail

   Creating the Visitor-Centered Museum. 

   Peter Samis and Mimi Michaelson (Routledge, 2017)
   What does the transformation to a visitor-centered approach do for a museum? How are museums made relevant to a broad range of visitors of varying ages, identities and social classes? Does appealing to a larger audience ...
  • Thumbnail

   Creativity and Learning in Later Life 

   Sabeti, Shari (Routledge, 2018-07-05)
   Creativity and Learning in Later Life examines how processes such as ‘creativity’ and ‘inspiration’ are experienced by writers who engage with the visual arts, and questions how age is perceived in relation to these ...
  • Thumbnail

   Creativity in museum practice 

   Norris, Linda; Tisdale, Rainey (Left Coast Press, 2014)
   With this book museum professionals can learn how to unleash creative potential throughout their institution. Drawing from a wide range of research on creativity as well as insights from today's most creative museum leaders, ...
  • Thumbnail

   Culture Counts : Towards new Strategies for Culture in Sustainable Development 

   Unesco (2019-07-08)
   We happy to share the Conference paper Toward New Strategies for Culture in Sustainable Development, prepares jointly by UNESCO and the Goverment of Italy, with a new audience through this publication. The text contains ...
  • Thumbnail

   Dark museum 

   Negroni, María (Action Books, 2015)
  • Thumbnail

   Design for accessibility : a cultural administrator's handbook 

   Unknown author (National Endowment for the ArtsNational Endowment for the HumanitiesNational Assembly of State Arts Agencies, 2003)
  • Thumbnail

   Design Objects and the Museum 

   Farrelly,Liz (Bloomsbury Academic, 2016-11-16)
   เป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบวัตถุในพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมหลักการออกแบบวัตถุแบบร่วมสมัยที่ใช้ภายในพิพิธภัณฑ์และกล่าวถึงการดูแลจัดการนิทรรศการงานแสดงทั้งภายในและภายนอกพิพิธภัณฑ์ เนื้อหาจะแบ่งออกเป็น 3 ภาค ภาค1 เป็นเรื่องการออ ...