Now showing items 223-242 of 489

  • Thumbnail

   (significance) : a guide to assessing the significance of cultural heritage objects and collections 

   Roslyn Russell (2001)
   significance เป็นหนังสือคูมือที่ให้แนวทางในการประเมินความสำคัญของวัตถุและมรดกทางวัฒนธรรม กระบวนการการประเมิน เกณฑ์การประเมิน รวมถึงการประยุกต์ใช้กับวัตถุโบราณและมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่ถูกต้อง
  • Thumbnail

   Sikh art from the Kapany Collection 

   Taylor, Paul Michael; Dhami, Sonia (The Sikh Foundation, 2017)
   This volume brings together leading scholars of Sikhism and of Sikh art to assess and interpret the remarkable art resource known as the Kapany Collection, using it to introduce to a broad public the culture, history, and ...
  • Thumbnail

   Space-Retail 

   Miranda Li (2006)
   นำเสนอมุมมองการออกแบบร้านค้ากว่า 30 แห่ง เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจสนองความต้องการของแต่ละบุคคล โดยนักออกแบบกว่า 30 คน และมุมมองการเลือกใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบเสียงให้เหมาะสม รวมถึงการเสนอนวัตกรรมใหม่เพื่อเป็นประโยชน์ทางด ...
  • Thumbnail

   Splendors of the National Palace Museum 

   Fung Ming-chu (National Palace Museum, 2014)
   The National Palace Museum's rich treasures originate from the imperial Qing court a long tradition of dynastic China's royal collections. Facing the threat of war after the 918 Incident (1931), a best selection was ready ...
  • Thumbnail

   Splendors of the Southern Branch of the National Palace Museum. 

   Fung Ming-chu (\bSouthern Branch of the National Palace Museum, 2016)
   The long-expected Southern Branch of the National Palace Museum: Asian Art and Culture Museum finally launches a soft opening on December 28, 2015, fulfilling the promise that the government had made to the public, in ...
  • Thumbnail

   Starting right : a basic guide to museum planning 

   George, Gerald; Sherrell-Leo, Cindy (AltaMira Press, 2004)
  • Thumbnail

   Teaching history with museums : strategies for K-12 social studies 

   Marcus, Alan S.; Stoddard, Jeremy D.; Woodward, Walter W. (Routledge, 2018-07-05)
   "Teaching History with Museums" provides an introduction and overview of the rich pedagogical power of museums. In this comprehensive textbook, the authors show how museums offer a sophisticated understanding of the past ...
  • Thumbnail

   Teaching history with museums strategies for K-12 social studies 

   Alan S. Marcus, Jeremy D. Stoddard and Walter W. Woodward. (Routledge, 2017)
   Teaching History with Museums, Second Edition provides an introduction and overview of the rich pedagogical power of museums and historic sites. With a collection of practical strategies and case studies, the authors provide ...
  • Thumbnail

   Technology and digital initiatives : innovative approaches for museums 

   Decker, Juilee, editor (Rowman & Littlefield, 2015)
  • Thumbnail

   Timeless Top 10 Travel Guides : PRAGUE 

   Downey, Tess (NRB Publishing, 2018-07-05)
   หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงกรุงปราก เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก หรือที่รู้จักกันในชื่อ "เมืองแห่งทองคำร้อยแห่ง" ที่เต็มไปด้วยสถานที่สำคัญโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรม รวมถึงประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังเป็นเมืองที่เข้าถึง ...
  • Thumbnail

   The timeline of Islamic civilisations 

   Heba Nayel Barakat (Islamic Arts Museum Malaysia, 2019-07-08)
   Celebrating the rise and fall of major Islamic dynasties, the Isalamic Arts Museum Malasia (IAMM) is pleased to present 'The Timeline of Isamic Civilisation', a publication that presents the major Isalamic eras in a ...
  • Thumbnail

   Together For Wildlife 

   JOEL SARTORE (2018)
   หนังสือเรื่อง Together For Wildlife เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับชีวิตของสัตว์ป่าและได้รู้จักกับเหล่าสัตว์ป่ามากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปีก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน แมลง ที่จะทำให้ผู้อ่านทราบและเข้าใจถึง ...
  • Thumbnail

   Transforming museum volunteering : a practical guide for engaging 21st Century volunteers 

   Hirzy, Ellen Cochran (Author House, 2007)
   This book was written for volunteer program managers, volunteers, and the staff who work closely with them. It stimulates creative thinking about finding, training, supervising, and supporting volunteers in a changing ...
  • Thumbnail

   Treasures of Philippine art 

   Unknown author (National Museum of the Philippines, 2019-02-07)
   หนังสือรวบรวมภาพอันล้ำค่าที่จัดแสดงภายในหอศิลป์ของประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งทุกภาพที่ถูกนำเสนอในหนังสือเล่มนี้ล้วนเป็นภาพหายาก โดยจะเล่าถึงประวัติความเป็นมาของศิลปะ ประวัติ เหตุการณ์และความหมายของภาพวาดที่ต้องการจะสื่อ ...
  • Thumbnail

   Treasures of the National Museum 

   Darling, Diana; Laidlaw, Jiil A. (Buku Antar Bangsa, 2016-11-04)
   เป็นหนังสือที่รวบรวมภาพถ่ายสมบัติที่อยู่ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย กล่าวถึงประวัติศาสตร์ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและช่วงศตวรรษที่ 21 ของพิพิธภัณฑ์ กลุ่มชาติพันธุ์ สมบัติที่อยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ ...
  • Thumbnail

   Twentieth Century Impressions Of Burma 

   Wright, Arnold (White Lotus Press, 2016-11-16)
   เป็นหนังสือที่กล่าวถึงความประทับใจของจักรวรรดิอังกฤษที่มีต่อประเทศพม่าในศตวรรษที่ 21 ในเรื่องของ ประวัติศาสตร์ ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ พรมแดนที่กล่าวถึงชายแดนกับขอบเขตของจักรวรรดิจีนและอินโดจีนฝรั่งเศส ทางน้ำและชายฝั ...
  • Thumbnail

   TWILIGHT OVER BURMA 

   SURGENT, INGE (SILKWORM BOOKS, 2016-11-04)
   เป็นนิยายอิงประวัติศาสตร์พม่า เขียนโดย อิงเง เซอร์เจน กล่าวถึงเรื่องราวชีวิตที่มาจากนักศึกษาสาวชาวออสเตรเลียหรืออดีตมหาเทวีสุจันทรีหรืออิงเง เซอร์เจนที่พบรักกับเจ้าชายจ่าแสง เจ้าชายองค์สุดท้ายแห่งเมืองสีป้อ รัฐฉาน ...
  • Thumbnail

   A UN CHRONICLE 1988-1998 

   Razail Ismail (2019-02-08)
   Razail has used detailed material and original documents and source hitherto not examined including his personal. In looking at the situation he faced, thr role of the big players is examined in detail as far as the specific ...