Now showing items 21-40 of 101

  • Thumbnail

   Collection of the most remarkable monuments of the National Museum (vol.4) 

   Gargiulo, Raphael (Forgotten Books, 2018-07-04)
   หนังสือเล่มนี้รวบรวมภาพประติมากรรมดินเผาและจิตรกรรมบนแจกันที่มีความโดดเด่นของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เนปาล
  • Thumbnail

   Common Wealth 

   Carr,Dennis; Comey,Janet; Faust,Aiden; Davis,Elliot Bostwick; Gadsden,Nonie; Gaither,Edmund; Haas,Karen; Hirshler,Erica; Poulin,Taylor; Quinn,Karen (MFA Publications, Museum of Fine Arts, Boston, 2016-11-16)
   เป็นหนังสือเกี่ยวกับศิลปะของชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันในพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ เมืองบอสตัน รวบรวมผลงานศิลปะร่วมสมัยชั้นนำจากศตวรรษที่สิบเก้าถึงปัจจุบันและผลงานประติมากรรมของจิตรกรที่มีประสบการณ์ สะท้อนให้เห็นถึงงานด้านทั ...
  • Thumbnail

   Creating the Visitor-Centered Museum. 

   Peter Samis and Mimi Michaelson (Routledge, 2017)
   What does the transformation to a visitor-centered approach do for a museum? How are museums made relevant to a broad range of visitors of varying ages, identities and social classes? Does appealing to a larger audience ...
  • Thumbnail

   Creativity and Learning in Later Life 

   Sabeti, Shari (Routledge, 2018-07-05)
   Creativity and Learning in Later Life examines how processes such as ‘creativity’ and ‘inspiration’ are experienced by writers who engage with the visual arts, and questions how age is perceived in relation to these ...
  • Thumbnail

   Culture Counts : Towards new Strategies for Culture in Sustainable Development 

   Unesco (2019-07-08)
   We happy to share the Conference paper Toward New Strategies for Culture in Sustainable Development, prepares jointly by UNESCO and the Goverment of Italy, with a new audience through this publication. The text contains ...
  • Thumbnail

   The disobedient museum : writing at the edge 

   Message, Kylie (Routledge, 2018-07-05)
   The Disobedient Museum: Writing at the Edge aims to motivate disciplinary thinking to reimagine writing about museums as an activity where resistant forms of thinking, seeing, feeling, and acting can be produced, and to ...
  • Thumbnail

   Engagement and access : innovative approaches for museums 

   Decker, Juilee (Rowman and Littlefield, 2018-07-04)
   หนังสือเล่มนี้อธิบายถึงวิธีการที่พิพิธภัณฑ์สร้างการสื่อสารแบบสองทางและการมีส่วนร่วมด้วยการใช้การจัดการชุมชน, โซเชียล มีเดีย, การทำงานร่วมกัน, และการเรียนรู้จากการสอบถาม วิธีการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าพิพิธภัณฑ์ทำหน้าที่เป็ ...
  • Thumbnail

   Exploring the national museum of korea 

   Oh Myung-sook (Hollym International Corp., 2013)
  • Thumbnail

   The Fitzwilliam Museum 

   Burn, Lucilla.; Knox, Timothy. (Philip Wilson., 2016-11-24)
   เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ชั้นนำของประเทศสหราชอาณาจักร แห่งหนึ่งนอกเหนือจากลอนดอน กล่าวถึงประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์ยุคเริ่มต้นในปี ค.ศ. 1816 ของ Viscount Fitzwiliam of Merrion ริชาร์ดที่ 7 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้กำหนดหรือมีบทบาท ...
  • Thumbnail

   The folk performing arts in ASEAN 

   Narupon Duangwises and Lowell D. Skar (Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Center, 2019-02-07)
   The essays in this collection were prepared for the SAC International Conference on Folk Performing Arts in ASEAN, hosted by Sirindhorn Anthropology Centre, September 4th-6th, 2015, on the special occasion of the 60th ...
  • Thumbnail

   From Folk Life and Myths to a Modern World Works from the Collections of the Ateneum Art Museum II 1870-1909 

   Ateneumin Taldemuseo, Konstmuseet Ateneum, Ateneum Art Museum (2019-02-08)
   This book presents works by Finnish artists from the collections of the Ateneum Art Museum, introducing Finnish art from the turn of the 20th century. Artists were either aspiring to the sophisticated or bohemian life of ...
  • Thumbnail

   From Landscapes of the Mind into New Directions Works from the Collections of the Ateneum Art Museum III 1894-1986 

   Ateneumin Taldemuseo, Konstmuseet Ateneum, Ateneum Art Museum (2019-02-08)
   This book presents works by Finnish artists from the collections of the Ateneum Art Museum, moving from the internalised Symbolism to a world of the modern man. Portraits turn their gaze both inward and outward. Stories ...
  • Thumbnail

   From Slient Portraits to the Forces of Nature Works from the Collections of the Ateneum Art Museum I 

   Ateneumin Taldemuseo, Konstmuseet Ateneum, Ateneum Art Museum (2019-02-08)
   This book presents works by Finnish artists from the collections of the Ateneum Art Museum, illustrating the beginnings of our art scene, in the spirit of sophisticated Rococo and Romanticism. Artists went abroad for further ...
  • Thumbnail

   Fungal Facts 

   Mary-Lou E. Florian (2016-11-22)
   กล่าวถึงเรื่องของเชื้อราและผลกระทบที่เกิดจากการรบกวนของเชื้อรา เช่น เชื้อราบนกระดาษ, สิ่งทอ, หนัง, ขนสัตว์และไม้ รวมถึงการแก้ปัญหาในเรื่องเชื้อรา วิธีการอนุรักษ์ ป้องกันและกำจัด ผู้อ่านจะได้พบกับคำตอบของปัญหาเหล่านี้ที่พบบ่อย ...
  • Thumbnail

   History and description of the Royal Museum of Natural History 

   Deleuze, J. P. F. (Forgotten Books, 2018-07-05)
   Excerpt from History and Description of the Royal Museum of Natural History with three planland foqrteen Views of the Galleries, Gardens, and Menagerie.
  • Thumbnail

   History of Seoul 

   Seoul Museum of history (Seoul Museum of history, 2016-11-22)
   เป็นหนังสือเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์กรุงโซล สถานที่และความทรงจำด้านประวัติศาสตร์ของกรุงโซลประเทศเกาหลี รวบรวมสถานที่ในประวัติศาสตร์ของกรุงโซล โดยแบ่งตามยุคสมัย เช่น สมัยโชซอน ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพระราชา สมัยจักรวรรดิ ...
  • Thumbnail

   Hong Kong Maritime Museum : Museum Guide 

   Hong Kong Maritime Museum (Hong Kong Maritime Museum, 2019)
   เป็นหนังสือคู่มือพิพิธภัณฑ์เรือเดินสมุทรฮ่องกง (Hong Kong Maritime Museum) บอกประวัติการเดินเรือ การพัฒนาของเรือประเภทต่าง ๆ ของแต่ละมุมโลก ทั้งจีน เอเชีย และตะวันตก รวมถึงให้ข้อมูลการสำรวจ การค้า การขนส่ง และข้อมูลเกี่ย ...
  • Thumbnail

   Identification of vegetable fibres 

   Catling,Dorothy; Grayson,John (2016-11-22)
   กล่าวถึงเรื่องของเส้นใยพืช อธิบายถึงการระบุลักษณะของเส้นใยพืชที่จะนำไปใช้ในทางนิติเวช ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ นักโบราณคดี นักอนุรักษ์รวมถึงพฤกษศาสตร์ จำเป็นต้องศึกษา นอกจากนี้ก้ยังครอบคลุมไปถึงนักนิติวิทยาศาสตร์ด้วยเรื่องของล ...
  • Thumbnail

   THE IMPORTANCE OF MISSION IN GUIDING MUSEUM PRACTICE 

   museum association of new york (museum association of new york, 2016-11-10)
   ความสำคัญของพันธกิจการทำพิพิธภัณฑ์เป็นแนวทางในการทำงาน / ปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์ คือการทบทวนบทบาทของพันธกิจอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในด้านการประเมินด้วยตนเอง การจัดทำแผนการทำงานระยะยาวรายบุคคล เป็นการทบทวน ทั้งต้องหาแนวทางใหม่ ๆ ...
  • Thumbnail

   India-ASEAN archaeological atlas from satellite data "connectivity of regional culture : finite routes & infinite values" 

   Gistda (2016)
   India-ASEAN archaeological atlas from satellite data "connectivity of regional culture : finite routes & infinite values" จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ (60 พรรษา) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...