คลังข้อมูลดิจิทัลมิวเซียมสยาม เป็นที่รวบรวมองค์ความรู้ ด้วยสื่อที่หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้ การค้นคว้าฐานองค์ความรู้ที่อาจจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการสืบค้นในด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยา และศาสตร์ความรู้ในด้านอื่นๆ

เลือกชุมชนเพื่อเรียกดูกลุ่มข้อมูลภายในชุมชน

Thumbnail
คู่มือ โปรแกรมการเรียนรู้ และใบความรู้
คู่มือ โปรแกรมการเรียนรู้ และใบความรู้

ดู
Thumbnail
สูจิบัตร แผ่นพับ และโปสเตอร์
สูจิบัตร แผ่นพับ และโปสเตอร์

ดู
Thumbnail
จุลสารและนิตยสาร
จุลสารและนิตยสาร

ดู
Thumbnail
บทความและงานวิจัย
บทความและงานวิจัย

ดู
Thumbnail
วีดิทัศน์และแฟ้มเสียง
วีดิทัศน์และแฟ้มเสียง

ดู
Thumbnail
หนังสือเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
หนังสือเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์

ดู
Thumbnail
แผนที่มณฑล สยามประเทศ พ.ศ. 2468
แผนที่มณฑล สยามประเทศ พ.ศ. 2468

กระทรวงศึกษาธิการ

2468

จุลสาร | application/pdf

ดู
Thumbnail
จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย
จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2560-03-28

จุลสาร | application/pdf

ดู
Thumbnail
จุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ 148
จุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ 148

สุรชาติ บำรุงสุข

2557-10

จุลสาร | application/pdf

ดู
Thumbnail
Postcard from Historic Frankfort Kentuck...
Postcard from Historic Frankfort Kentucky

Russ Hatter and Gene Burch

2015

หนังสือทั่วไป | application/pdf

ดู
Thumbnail
The Museum of Lost Art
The Museum of Lost Art

Noah Charney

2020-02-12

หนังสือทั่วไป | application/pdf

ดู