คลังข้อมูลดิจิทัลมิวเซียมสยาม เป็นที่รวบรวมองค์ความรู้ ด้วยสื่อที่หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้ การค้นคว้าฐานองค์ความรู้ที่อาจจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการสืบค้นในด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยา และศาสตร์ความรู้ในด้านอื่นๆ

เลือกชุมชนเพื่อเรียกดูกลุ่มข้อมูลภายในชุมชน

Thumbnail
คู่มือ โปรแกรมการเรียนรู้ และใบความรู้
คู่มือ โปรแกรมการเรียนรู้ และใบความรู้

ดู
Thumbnail
สูจิบัตร แผ่นพับ และโปสเตอร์
สูจิบัตร แผ่นพับ และโปสเตอร์

ดู
Thumbnail
จุลสารและนิตยสาร
จุลสารและนิตยสาร

ดู
Thumbnail
บทความและงานวิจัย
บทความและงานวิจัย

ดู
Thumbnail
วีดิทัศน์และแฟ้มเสียง
วีดิทัศน์และแฟ้มเสียง

ดู
Thumbnail
หนังสือเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
หนังสือเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์

ดู
Thumbnail
Images in libraries, museums, and archiv...
Images in libraries, museums, and archives : description and intellectual access

McColl, Amy M.

2018

หนังสือวิชาการ | application/pdf

ดู
Thumbnail
Visit historic Melaka means visit Malays...
Visit historic Melaka means visit Malaysia

Malacca (State). Chief Minister's Dept. Tourism Promotion Division

2004

หนังสือทั่วไป | application/pdf

ดู
Thumbnail
Masterworks of the Kyoto National Museum...
Masterworks of the Kyoto National Museum : Temple and Shrine Treasures

The Kyoto National Museum

2016

สูจิบัตร | application/pdf

ดู
Thumbnail
New museum practice in asia
New museum practice in asia

Reeve, John., editor

2018-08-22

หนังสือทั่วไป | application/pdf

There has been an explosion of museum and heritage activity across Asia, especially in China, where audience development and public education have been made a government priority for museums. Public participation is already well established, for exam...

ดู
Thumbnail
The international handbooks of museum st...
The international handbooks of museum studies v.2 : Museum Practice

McCarthy, Conal, editor

2015

หนังสือทั่วไป | application/pdf

Museum Practice covers the professional work carried out in museums and art galleries of all types, including the core functions of management, collections, exhibitions, and programs. Some forms of museum practice are familiar to visitors, yet within...

ดู