คลังข้อมูลดิจิทัลมิวเซียมสยาม เป็นที่รวบรวมองค์ความรู้ ด้วยสื่อที่หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้ การค้นคว้าฐานองค์ความรู้ที่อาจจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการสืบค้นในด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยา และศาสตร์ความรู้ในด้านอื่นๆ

Select a community to browse its collections.

Thumbnail
คู่มือ โปรแกรมการเรียนรู้ และใบความรู้
คู่มือ โปรแกรมการเรียนรู้ และใบความรู้

View
Thumbnail
สูจิบัตร แผ่นพับ และโปสเตอร์
สูจิบัตร แผ่นพับ และโปสเตอร์

View
Thumbnail
จุลสารและนิตยสาร
จุลสารและนิตยสาร

View
Thumbnail
บทความและงานวิจัย
บทความและงานวิจัย

View
type-icon
หนังสือประวัติศาสตร์
หนังสือประวัติศาสตร์

เป็นหนังสือที่ให้ข้อมูลประวัติศาสตร์ทั่วไป ประวัติศาสตร์เฉพาะ ตมยุคสมัยเหตุการณ์

View
Thumbnail
วีดิทัศน์และแฟ้มเสียง
วีดิทัศน์และแฟ้มเสียง

View
Thumbnail
หนังสือเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
หนังสือเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์

View
Thumbnail
Culture Counts : Towards new Strategies ...
Culture Counts : Towards new Strategies for Culture in Sustainable Development

Unesco

2019-07-08

หนังสือทั่วไป | application/pdf

We happy to share the Conference paper Toward New Strategies for Culture in Sustainable Development, prepares jointly by UNESCO and the Goverment of Italy, with a new audience through this publication. The text contains ideas, principles, priorities ...

View
Thumbnail
The timeline of Islamic civilisations
The timeline of Islamic civilisations

Heba Nayel Barakat

2019-07-08

หนังสือทั่วไป | application/pdf

Celebrating the rise and fall of major Islamic dynasties, the Isalamic Arts Museum Malasia (IAMM) is pleased to present 'The Timeline of Isamic Civilisation', a publication that presents the major Isalamic eras in a chronological manner. This pocket-...

View
Thumbnail
ASEAN Museum Forum 2018 : Teaser
ASEAN Museum Forum 2018 : Teaser

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

View
Thumbnail
ASEAN Museum Forum 2018 : Part 3
ASEAN Museum Forum 2018 : Part 3

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

View
Thumbnail
ASEAN Museum Forum 2018 : Part 2
ASEAN Museum Forum 2018 : Part 2

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

วีดิทัศน์ (เทปบันทึกภาพ) | video/mp4

View