คลังข้อมูลดิจิทัลมิวเซียมสยาม เป็นที่รวบรวมองค์ความรู้ ด้วยสื่อที่หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้ การค้นคว้าฐานองค์ความรู้ที่อาจจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการสืบค้นในด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยา และศาสตร์ความรู้ในด้านอื่นๆ

เลือกชุมชนเพื่อเรียกดูกลุ่มข้อมูลภายในชุมชน

Thumbnail
คู่มือ โปรแกรมการเรียนรู้ และใบความรู้
คู่มือ โปรแกรมการเรียนรู้ และใบความรู้

ดู
Thumbnail
จุลสารและนิตยสาร
จุลสารและนิตยสาร

ดู
Thumbnail
บทความและงานวิจัย
บทความและงานวิจัย

ดู
Thumbnail
วีดิทัศน์และแฟ้มเสียง
วีดิทัศน์และแฟ้มเสียง

ดู
Thumbnail
สูจิบัตร แผ่นพับ และโปสเตอร์
สูจิบัตร แผ่นพับ และโปสเตอร์

ดู
Thumbnail
หนังสือเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
หนังสือเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์

ดู
Thumbnail
Museum Experience Design
Museum Experience Design

Arnold Vermeeren

2018

หนังสือทั่วไป | application/pdf

Explores the implications of contemporary trends that are shaping the future of museum experience design Unravels theoretically as well as through example design cases the complexity of designing for museums as part of ecosystems Discusses and illu...

ดู
Thumbnail
Museum Theory
Museum Theory

Andrea Witcomb

2020

หนังสือทั่วไป | application/pdf

Museum Theory offers critical perspectives drawn from a broad range of disciplinary and intellectual traditions. This volume describes and challenges previous ways of understanding museums and their relationship to society. Essays written by scholars...

ดู
Thumbnail
Finding History Where You Least Expect I...
Finding History Where You Least Expect It

Jill M. Gradwell

2020

หนังสือทั่วไป | application/pdf

"This book explores innovative museum programs across diverse sites. The chapters highlight how museum programming, object-based learning, and site-specific education can impact learning. It is aimed at educators, programing developers, university st...

ดู
Thumbnail
Images in libraries, museums, and archiv...
Images in libraries, museums, and archives : description and intellectual access

McColl, Amy M.

2018

หนังสือวิชาการ | application/pdf

ดู
Thumbnail
Visit historic Melaka means visit Malays...
Visit historic Melaka means visit Malaysia

Malacca (State). Chief Minister's Dept. Tourism Promotion Division

2004

หนังสือทั่วไป | application/pdf

ดู